loading
ENG SVE

Rättelse: Norva24 Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Regulatorisk

Wrong attachment

På god väg att leverera utifrån målen – stabil organisk och förvärvad tillväxt – fortsatt utmärkt operativt kassaflöde – 46 procent taxonomiförenliga gröna tjänster under 2023

Som den tydliga ledaren på marknaden för underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i Norden och norra Europa har vi en utmärkt position för att ytterligare stärka vår ställning och skapa värde för kunder, lokalsamhällen och aktieägare under de närmaste åren.

För 2023 är den fortsatta stabila tillväxten en viktig höjdpunkt, och vi är stolta över intäktstillväxten på 28 procent till 3,2 miljarder NOK, som drivs av av en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 6 procent.

Vår prognos förblir positiv. Vi har bevisat att vår tillväxtmodell fungerar, och med 50 förvärv sedan 2015 har vi visat att vi kan identifiera nya förvärvsmål, med framgång slutföra förvärvsprocessen och integrera nya verksamheter i vår koncern med förbättrad lönsamhet som följd.

VD och koncernchef Henrik Norrbom

Läs mer i Norva24:s års- och hållbarhetsredovisning 2023, som finns tillgänglig via följande länk:
https://www.norva24.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/