loading
ENG SVE

Outsourcing

Outsourcing
  • Omfattande outsourcing med endast ~24% av tjänsteutbudet insourcat
  • Ingen förväntad förändring av grad av outsourcing på de nordiska marknaderna
  • Ytterligare outsourcing-potential i Tyskland (till exempel kommuner)

~24%

av marknaden insourcad

Under flera decennier har UIM-branschen, särskilt i de nordiska länderna, upplevt en ökad outsourcingtrend. Denna trend beror på flera faktorer, inklusive en allmän privatiseringstrend i västländerna och krav på ökad effektivitet i kombination med minskad arbetskraft inom den offentliga sektorn. Från och med 2020 är en majoritet av UIM-marknaderna på Norva24s nuvarande marknader outsourcade. Danmark har en jämförelsevis högre andel outsourcade tjänster på 90-95 procent jämfört med 70-80 procent i Norge och Tyskland och 60-80 procent i Sverige UIM-branschens andel av outsourcing är i allmänhet också högre för renoveringstjänster än för inspektions- och rengöringstjänster. Mindre och medelstora kommuner lägger också ut kontroll- och rengöringstjänster, medan större kommuner ofta har egen kapacitet för planerade jobb och kontraktsleverantörer vid höga toppar i efterfrågan och för tillfälliga insatser. Offentliga interna leverantörer har de senaste åren upplevt stora utmaningar i att attrahera och behålla kunniga anställda, vilket i vissa fall har tvingat dem att använda privata UIM-tjänster på den öppna marknaden, även om det hade varit att föredra att använda interna resurser.

Den återstående andelen av marknaden består huvudsakligen av tjänster som köps in av större offentliga el-, vatten- och gasbolag. Norva24s bedömning är att om graden av outsourcing ökar så är det sannolikt att Tysklands kommuner komma driva på processen, med ytterligare potential i Sverige och Norge inom områden som bostadsföreningar samt offentliga el-, vatten- och gasbolag.