loading
ENG SVE

Outsourcing

Outsourcing
  • UIM-marknaden är i hög grad outsourcad, endast ~24 procent av tjänsterna tillhandahålls internt
  • Ingen förväntad förändring av outsourcinggraden på de nordiska marknaderna
  • Ytterligare outsourcingpotential i Tyskland (t.ex. kommuner)

~24%

av marknaden hanteras internt

Under flera decennier har UIM-industrin, särskilt i de nordiska länderna, upplevt en outsourcingtrend. Denna trend beror på flera faktorer, inklusive en allmän privatiseringstrend i västvärlden och krav på ökad effektivitet i kombination med minskad personal inom den offentliga sektorn. Från och med 2020 är en majoritet av UIM marknaderna på Norva24s nuvarande marknader outsourcade. Danmark har en jämförelsevis högre andel outsourcade tjänster, uppgående till 90–95 procent jämfört med 70–80 procent i Norge och Tyskland och 60–80 procent i Sverige. En stor andel av den totala UIM-marknaden finns i de geografiska regioner där Norva24 verkar. UIM-industrins andel av outsourcing är i allmänhet också högre för renoveringstjänster än för inspektions- och städtjänster. Små och medelstora kommuner lägger också ut kontroll- och rengöringstjänster, medan större kommuner ofta har egen kapacitet för planerade jobb och använder kontraktsleverantörer vid höga toppar i efterfrågan och för tillfälliga insatser. De offentligas interna leverantörer har de senaste åren upplevt stora utmaningar i att attrahera och behålla yngre anställda, vilket i vissa fall har tvingat dem att köpa UIM-tjänster från privata aktörer, trots att interna resurser hade föredragits.

Den återstående andelen av marknaden består huvudsakligen av tjänster som köps in av större offentliga el-, vatten- och gasbolag. Norva24s bedömning är att om graden av outsourcing ökar så är det sannolikt att Tysklands kommuner komma driva på processen, med ytterligare potential i Sverige och Norge inom områden som bostadsrättsföreningar samt offentliga el-, vatten- och gasbolag.