loading
ENG SVE

UIM tjänster är viktiga för samhället

Åldrande avloppssystem är ett stort problem för samhället

Avloppssystemen är för närvarande i dåligt skick
Omodern infrastruktur Betydande investeringsbehov I behov av regelbundet underhåll Extrema väderförhållanden skapar utmaningar

~40 år och i vissa fall är de nästan två gånger äldre än sin förväntade livslängd

Endast ~1 procent av avloppssystemen byts ut varje år i Norge

Genomsnittlig läckagenivå i Norge: ~30 procent

Extremväder förvärrar avloppssystemens tillstånd ytterligare

UIM-tjänster är samhällskritiska

  • Förlänga avloppssystemens livslängd
  • Regelbundet underhåll förhindrar översvämningar och spridandet av vattenburna sjukdomar
  • En integrerad del av avloppssystemens värdekedja – värdefullt för samhället varje dag, året runt
  • Dränering och andra tjänster är avgörande för olika institutioner, såsom allmännyttiga företag och sjukhus
  • UIM-industrin har sitt eget mål bland FN:s hållbarhetsmål (#6 Rent vatten och sanitet för alla) och är avgörande för implementeringen av FN-målen 11 och 13

Systemen är gamla och i behov av konstant underhåll

Genomsnittlig ålder på avlopp Andel avlopp som ska restaureras Avloppsystemets övergripande skick Planerade investeringar i avloppsystemet
~3,0 miljarder NOK TAM
~32 år ~1.0%
p.a. från 2017 till 2040
Generellt dåligt skick med
~30% läckage
~4,8 miljarder NOK
p.a. från 2021 till 2040
~26 miljarder NOK TAM
~40 år
i genomsnitt ~30% äldre än 50 år
0.8-1.2% Generellt dåligt skick med
~19%
av avlopp med medeltill omfattande skador
Investeringar är väsentligt lägre än de nödvändiga investeringarna uppskattade till
13,5 miljarder EUR
~4,0 miljarder NOK TAM
~40–50 år ~0.5%
p.a. från 2002 till 2017
Generellt dåligt skick med
~15% läckage
~4,0 miljarder NOK
p.a. från 2017 till 2040
~3,0 miljarder NOK TAM
~35 år n.a Generellt gott skick med
~6% läckage
~11,0 miljarder NOK
p.a. sedan 2012

Totala nuvarande adresserbara marknaden1 (TAM) ~36 miljarder NOK

Potentiell europeisk UIMü- marknad2 ~140 miljarder NOK

1Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Estimat 2020.
2Estimat 2020.
Källa: Norva24 Prospekt 2021