loading
ENG SVE

UIM tjänster är viktiga för samhället

Åldrande avloppssystem är ett stort problem för samhället

Avloppssystemen är för närvarande i dåligt skick
Omodern infrastruktur Betydande investeringsbehov I behov av regelbundet underhåll Extrema väderförhållanden skapar utmaningar

~40 år och i vissa fall är de nästan två gånger äldre än sin förväntade livslängd

Endast ~1 procent av avloppssystemen byts ut varje år i Norge

Genomsnittlig läckagenivå i Norge: ~30 procent

Extremväder förvärrar avloppssystemens tillstånd ytterligare

UIM-tjänster är samhällskritiska

  • Förlänga avloppssystemens livslängd
  • Regelbundet underhåll förhindrar översvämningar och spridandet av vattenburna sjukdomar
  • En integrerad del av avloppssystemens värdekedja – värdefullt för samhället varje dag, året runt
  • Dränering och andra tjänster är avgörande för olika institutioner, såsom allmännyttiga företag och sjukhus
  • UIM-industrin har sitt eget mål bland FN:s hållbarhetsmål (#6 Rent vatten och sanitet för alla) och är avgörande för implementeringen av FN-målen 11 och 13

Avloppssystemens skick i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark

Avloppssystemens genomsnittsålder Andelen av avloppssystem som behöver bytas ut Avloppssystemets skick Planerade investeringar i avloppssystem
~3 miljarder NOK, TAM
~32 år ~1 procent per år från 2017 till 2040 Överlag i dåligt skick med en läckagenivå på ~30 procent ~4,8 miljarder NOK per år från 2021 till 2040
~24,6 miljarder NOK, TAM
~40 årt i genomsnit. ~30 procent är äldre än 50 år 0,8–1,2 procent Allmänt dåligt skick, där ~19 procent av avloppen har medelstora till stora skador Faktiska investeringar är betydligt lägre än de investeringar som behövs vilka uppskattas till 13,5 miljarder EUR per år.
~3 miljarder NOK, TAM
~40–50 år ~0.5 per cent p.a. from 2002 to 2017 Överlag i dåligt skick med en läckagenivå på ~15 procent ~4,0 miljarder NOK per år från 2017 till 2047
~4 miljarder NOK, TAM
~35 år n.a Allmänt gott skick med en läckagenivå på ~6 procent NOK ~11.0bn p.a. since 2012