loading
ENG SVE

Uppförandekod

Uppförandekoden har antagits för att förtydliga de värderingar och principer som styr våra relationer med medarbetare, leverantörer, kunder, affärspartners, investerare och andra viktiga intressenter såsom offentliga myndigheter. Den fungerar som utgångspunkt för alla koncernens relevanta policyer och regler. För att förenkla för våra medarbetare och andra intressenter sammanfattas ett antal policyer i uppförandekoden:

  • Bolagsstyrning, däribland rutiner för policy- och riskhantering
  • Finans
  • IT
  • Informationssäkerhet
  • Skydd av personuppgifter
  • HR
  • Information
  • Insider
  • Hållbarhet
  • Utdelning