loading
ENG SVE

Uppförandekod

Norva24s Uppförandekod förtydligar de värderingar och principer som styr våra relationer med medarbetare, leverantörer, kunder, affärspartners, investerare och andra viktiga intressenter såsom offentliga myndigheter. Den fungerar som utgångspunkt för alla koncernens relevanta policyer och regler. I Koden sammanfattas ett antal policyer, inklusive bolagsstyrning, IT, informationssäkerhet, dataskydd, HR, information, finans, insiderinformation och hållbarhet.