loading
ENG SVE

Karriär

Koncernen arbetar aktivt och kontinuerligt för att skapa en attraktiv arbetsplats som kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare på alla nivåer. Att attrahera och behålla skickliga medarbetare är nyckeln till Norva24s verksamhetsmodell eftersom den decentraliserade affärsmodellen kräver kompetenta specialister som kan fatta välinformerade beslut dagligen.

Detta återspeglas i Koncernens personalstrategi, som syftar till att säkerställa att Koncernen kan locka, behålla och stimulera den personal som krävs för att bäst kunna tillgodose verksamhetens behov. Cirka 10 procent av de anställda har ett ägarintresse i Norva24, vilket uppmuntrar och motiverar de anställda i deras jobb och karriär. Arbetet i Koncernens HR-funktion utförs lokalt på plattformsnivå eller filialnivå, vilket bidrar till en bättre förståelse för lokala marknadsförhållanden. Norva24 har också en uppförandekod för sina anställda som ger en ram för arbetsetik och konkurrensfrågor inom verksamheten.

Om du är interreserad i en karriär i Norva24 eller önsker se vilka lediga tjänster som finns i koncernen vänligen besöka varje lands hemsida: