loading
ENG SVE

Vår historia

Även om Norva24s äldsta filial grundades år 1919 i Norge och erbjöd UIM-tjänster med häst och vagn, bildades Norva24 sin verksamhet i nuvarande form år 2015 genom en sammanslagning av fem lokala UIM-bolag i Norge, med visionen att bygga en europeisk marknadsledare och föregångare inom underhåll av underjordisk infrastruktur, och bli det ledande europeiska bolaget i sin bransch samt vara drivande i UIM-industrins utveckling i Europa.

I samband med etableringen av Norva24 investerade det svenska riskkapitalbolaget Valedo Partners i Koncernen genom Valedo Partners Fund II AB.

Koncernen utvidgade sin verksamhet utanför Norges gränser under de efterföljande åren – inledningsvis i Danmark år 2017 genom förvärvet av et etablerad bolag följt av vidare expansion till Sverige under september 2017, genom förvärvet av Söderlindhs. Norva24 har på senare år även fokuserat sin verksamhet på att professionalisera processer genom harmonisering av administration, antagande av QHSE-standarder, processer och rapportering samt integrering av ett affärssystem i hela Koncernen.

Dessutom har Koncernen under de senaste åren förstärkt sin ledningsgrupp, på koncernledningsnivå respektive landnivå för verkställande direktörer.

År 2018 integrerade Koncernen sina danska och norska bolag. År 2018 publicerade Norva24 en hållbarhetsrapport som betonade Koncernens engagemang för hållbarhet. Fram till 2019 hade alla koncernbolag (utom Söderlindhs) erhållit ISO-certifiering och de danska och norska bolagen integrerades ytterligare i ett enda orderhanteringssystem. I mars 2019 utvidgade Koncernen sin verksamhet till Tyskland genom förvärvet av ExRohr.

I december 2019 installerade Norva24 sin lösning för IoT-övervakning hos en global restaurangkedja, en ledande nordisk tågoperatör samt vid andra kunders lokaler på ett flertal platser, vilket möjliggör övervakning av underjordisk och möjliggör proaktiva åtgärder för att lösa eventuella problem som kan uppstå. Norva24 WestVest  tilldelades Gasellpriset i Norge 2019. Priset ges endast till en procent av de bolag i Norge som uppnår specifika och högt ställda tillväxtkriterier i sina finansiella resultat.  Den 30 juni 2021 har Norva24 framgångsrikt genomfört och integrerat 2832  förvärv i sin verksamhet, vilket visar på Koncernens goda förvärvskapacitet.

Norva24 has successfully evolved into a leading Northern European platform