loading
ENG SVE

Finansiella mål

I linje med koncernens strategi har koncernen antagit nedanstående finansiella mål att uppnå på medellång sikt.

Välkapitaliserat – på god våg att uppnå finansiella mål på medellång sikt

Finansiella mål på medellång sikt

Rörelse-
Intäkter

Organisk
tillväxt

Målsättningen är att uppnå intäkter om cirka

4,5 miljarder NOK år 2025

och samtidigt uppnå en genomsnittlig
organisk tillväxt per år som lägst
i linje med marknadstillväxten

Total tillväxt

Lönsamhet

Mälsättningen är att uppnå
en justerad EBITA-marginal på 

14-15% på medellång sikt

Kapitalstruktur

Norva24s kapitalstruktur ska skapa en hög grad
av finansiell flexibilitet och möjliggöra förvärv.
Målet om steady state nettoskuldkvot
(inkl. IFRS16 leasingskulder) bör normalt inte överstiga

2.5x gånger justerad EBITDA

förutom temporärt som ett resultat av förvärv.
Temporärt definieras som maximalt fyra löpande kvartal

Utdelningspolicy

Som en del av Norva24s vision och strategi avser bolaget att

 återinvestera kassaflöden i tillväxt-

och expansionsmöjligheter, inklusive förvärv, och ingen årlig utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna på medellång sikt