loading
ENG SVE

Regulatoriska förändringar

Reglering
  • Befintliga regler förväntas leda till högre investeringar
  • Regleringar medför en ökad frekvens av underhållsarbetet
  • Ökade standarder och rapporteringskrav

1

tömning av fettavskiljare per månad

De flesta regleringar fastställs på kommunal nivå. Tidigare har regleringar i allmänhet inneburit större investeringar i renovering för att ta itu med miljöproblem, vilket återigen beror på svårare väderförhållanden. I takt med att lokala regleringar genomförs har underhållsintervallen tätnat – för att förlänga avloppssystemens livslängd och kvalitet. En betydande följd av tidigare regler är att kraven på rapportering och dokumentation har ökat avsevärt. Stora multinationella och kommunala kunder ställer striktare krav på tillstånd och certifieringar samt striktare standarder gällande dokumentation för att uppfylla QHSE- reglerna. Detta, tillsammans med flera andra faktorer, har resulterat i större skalfördelar som särskilt stora, nischade UIM-bolag har erhållit, eftersom mindre UIM-bolag inte kan uppfylla de nya kraven på grund av resurs och expertisbrist.