loading
ENG SVE

Regulatoriska förändringar

Reglering
  • Befintlig lagstiftning förväntas driva ökade investeringar
  • Reglering ökar frekvensen av underhållsintervallen
  • Högre standarder och krav på rapportering

~90%

av fettavskiljare har reguljära tömningsintervall

De flesta bestämmelser fastställs på kommunal nivå. Tidigare har bestämmelser historiskt sett inneburit högre investeringar i renovering för att ta itu med miljöproblem, vilket återigen beror på svårare väderförhållanden. I takt med att lokala bestämmelser genomförs har underhållsintervallen ökat – för att förlänga livslängd och kvalitet på infrastrukturen under mark. En betydande följd av tidigare bestämmelser är att kraven på rapportering och dokumen- tation har ökat avsevärt. Stora multinationella och kommunala kunder omfattas av striktare krav på tillstånd och certifieringar samt högre standarder för dokumentation för att uppfylla QHSE-regler. Detta, tillsammans med flera andra faktorer, har resulterat i högre skalfördelar som särskilt stora, nischade UIM-bolag har, till nackdel för mindre UIM-bolag som har svårt att uppfylla de nya kraven på grund av resurs- och expertisbrist.