loading
ENG SVE

Skydd av personuppgifter och integritet

Datasekretess och dataskydd är av stor betydelse för Norva24. För att kunna bedriva sin verksamhet behandlar och lagrar Norva24 en mängd olika personuppgifter. Vi är medvetna om att datasekretess och dataskydd är ett ständigt pågående projekt som kräver kontinuerliga förbättringar. Våra processer har utformats för att skydda sekretess, integritet och tillgång till information och data. Vi strävar ständigt efter att upprätthålla höga standarder av säkerhet och sätter av resurser för att följa all tillämplig lagstiftning och förordningar, inklusive GDPR.