loading
ENG SVE

Styrning

Koncernen bedriver verksamhet genom en decentraliserad affärsmodell med lokala filialer. Koncernen har tre organisationsnivåer: Koncernnivå, landnivå och lokal nivå. På koncernnivå står Norva24s koncernledning för strategisk inriktning, samordning och mål samt sätter resultatmål för alla lokala filialer och nationella dotterbolag.

Ansvaret för att leda filialernas löpande verksamhet vilar på platscheferna. Medan platschefer ges ett relativt självbestämmande över beslutsfattande på lokal nivå, följer varje filial ett antal överenskomna nyckeltal som gäller i hela koncernen.