loading
ENG SVE

Etiskt företagande

Norva24 hanterar alla affärsrelationer med integritet och professionalitet.Alla medarbetare och andra parter måste följa lagar och regler samt interna styrdokument och riktlinjer.

Koncernens Uppförandekod ger en ram för alla anställda gällande arbetsetik och konkurrensfrågor inom verksamheten. Norva24 har nolltolerans

mot korruption och andra olagliga metoder. Vi stödjer rättvis och fri konkurrens genom professionell uppföljning av upphandlingar, anbud och kontrakt. Ingen form av prissamverkan eller missbruk av vår marknadsställning får förekomma.