loading
ENG SVE

IT- och cybersäkerhet

IT-systemen och digitaliseringen inom Norva24 ska stödja Norva24s verksamhetsstrategi, direkt eller indirekt, för att hantera information och ska vara en integrerad del för att uppnå verksamhetsmålen. Norva24 upprätthåller och driver en IT-plattform för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, operativ effektivitet och affärsutveckling. Koncernens IT-avdelning är centraliserad och erbjuder tjänster till de flesta dotterbolagen och filialerna för att säkerställa att IT-miljön utvecklas och underhålls i enlighet med koncernspecifika IT-policyer och riktlinjer. Lösningar utvecklas inom dataintegritet, sekretess baserat på branschstandarder för att säkerställa ett lämpligt skydd mot cyberhot.