loading
ENG SVE

Trender och drivkrafter

Drivkrafter och trender för Norva24s marknader Den framtida tillväxten på Norva24s nuvarande marknader förväntas drivas av ett antal faktorer och marknadstrender. Dessa inkluderar till exempel åldrande infrastruktur under mark, klimatförändringar, regleringar och ökad outsourcing.

Åldrande avloppssystem
 • Avloppssystemens dåliga skick skapar behov av betydande underhåll
 • Åldrande avloppsinfrastruktur

~40

Genomsnittsålder

Klimatförändringar
 • Ökande belastning på avloppssystem och ökat behov av underhåll och rör av bättre kvalitet
 • Förändringar i temperatur och ökade regnmängder skapar belastningar på avloppssystem

12%

ökade regnmängder
Reglering
 • Befintliga regler förväntas leda till högre investeringar
 • Regleringar medför en ökad frekvens av underhållsarbetet
 • Ökade standarder och rapporteringskrav

1

tömning av fettavskiljare per månad
Kapacitetsbehov
 • Urbaniseringen ökar belastningen på föråldrade avloppssystem i stadsmiljöer, vilket i sin tur skapar behov för underhåll

13%

ökning i antalet personer, per kilometer avlopp
Outsourcing
 • UIM-marknaden är i hög grad outsourcad, endast ~24 procent av tjänsterna tillhandahålls internt
 • Ingen förväntad förändring av outsourcinggraden på de nordiska marknaderna
 • Ytterligare outsourcingpotential i Tyskland (t.ex. kommuner)

~24%

av marknaden hanteras internt

ESG
 • Starkare trend att kunder börjar värdera ESG-kriterier
 • Kraven på rapportering ökar också

~30%

viktning i vissa upphandlingar

Drivkrafter och trender för Norva24s marknader

Den framtida tillväxten på Norva24s nuvarande marknader förväntas drivas av ett antal faktorer och marknadstrender. Dessa inkluderar till exempel åldrande infrastruktur under mark, klimatförändringar, regleringar och ökad outsourcing.