loading
ENG SVE

Trender och drivkrafter

Drivkrafter och trender för Norva24s marknader

Den framtida tillväxten på Norva24s nuvarande marknader förväntas drivas av ett antal faktorer och marknadstrender. Dessa inkluderar till exempel åldrande infrastruktur under mark, klimatförändringar, regleringar och ökad outsourcing.

Drivkrafter och trender inom marknaden för underhåll av infrastruktur under mark

Åldrande infrastruktur under mark
 • Dåligt skick på avloppssystemen kräver väsentligt underhåll och renovering
 • Åldrande avloppsinfrastruktur

~40

år gammalt i genomsnitt

Klimatförändringar
 • Ökat extremväder ökar belastningen på avloppssystemen och kräver mer underhåll och högre kvalitet på rören
 • Temperature and rainfall increase set to strain underground infrastructure

12%

ökat regnfall
Reglering
 • Befintlig lagstiftning förväntas driva ökade investeringar
 • Reglering ökar frekvensen av underhållsintervallen
 • Högre standarder och krav på rapportering

~90

av fettavskiljare har reguljära tömningsintervall
Behovet av kapacitet
 • Urbanisering lägger extra press på föråldrad infrastruktur under mark i urbana miljöer, vilket ökar behovet av underhåll

13%

ökad befolkning per km avlopp
Outsourcing
 • Omfattande outsourcing med endast ~24% av tjänsteutbudet insourcat
 • Ingen förväntad förändring av grad av outsourcing på de nordiska marknaderna
 • Ytterligare outsourcing-potential i Tyskland (till exempel kommuner)

~24%

av marknaden insourcad

ESG
 • Ökande trend med kunder som väger in ESG-kriterium
 • Krav på rapportering ökar också

~30%

viktning vid vissa anbud

Källa: Norva24 Prospekt 2021