loading
ENG SVE

Vår strategi

Norva24s långsiktiga vision är att bli en europeisk marknadsledare och en föregångare inom UIM-industrin. Norva24s mål är att bli den ledande europeiska operatören i branschen och en inspiration till UIM-branschens utveckling i Europa.

Bolagets tillväxt- och utvecklingsstrategi bygger på fem pelare: geografisk expansion med gedigen M&A-pipeline, driva försäljningen bland de största kunderna, utöka lokala tjänsteerbjudanden, förbättra flexibiliteten och användningen av fordonsparken och förbättra digital integration och kapacitet.

Geografisk expansion med en stark M&A-pipeline

Norva24 anser att det finns ytterligare expansionsmöjligheter på sina befintliga marknader och nya marknader. På befintliga marknader avser bolaget att fortsätta öka sin närvaro med särskilt fokus på Tyskland. På kort och medellång sikt förväntar sig Norva24 att expandera till angränsande regioner, t.ex. Finland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Irland, och på lång sikt nya marknader i Europa. Bolaget har en historia av att framgångsrikt genomföra förvärv, integrera förvärv i sin befintliga organisation och skapa synergier.

Öka försäljningen bland de största kunderna

Bolaget har identifierat sex kriterier som är viktiga för stora kunder när de väljer UIM-tjänsteleverantörer. Dessa kriterier är: kvalitet och kompetens över geografiska områden, anpassad rapportering, tillgång till en nationell kundkontoansvarig, effektiv service, pris, högkvalitativ fordonspark och utrustning i kombination med ESG-säkerhets-metoder och rapportering. För att lyckas inom dessa områden har bolaget utvecklat viktiga initiativ som att skaffa de certifieringar som används av stora kunder (t.ex. ISO 9001, ISO 14001), att utse försäljningschefer, standardisera erbjudande och produktstruktur över marknader samt att implementera en värdebaserad prissättning.

Expandera med Norva24s befintliga tjänster

Som ett steg för att förbättra möjligheterna att betjäna stora kunder över regioner och överlag arbeta effektivare, strävar Norva24 efter att erbjuda ett komplett tjänsteerbjudande i alla geografiska områden och lokala filialer i koncernen inklusive tömningstjänster, högtryckstvätt och tjänster inom rörteknik tillsammans med en utvidgat grönt tjänsteerbjudande. Som ett första steg i denna strategi planerar bolaget att dela utrustning mellan lokal- avdelningar och gradvis se till att alla avdelningar har utrustning för att erbjuda hela sortimentet av koncernens tjänsteutbud.

Förbättra flexibiliteten och användningen av fordonsparken

Norva24 ser stort mervärde i att förbättra flexibiliteten och nyttjandegraden av lokala filialernas fordonspark. På grund av detta följer koncernen upp resultatet för alla sina lokala filialer och har identifierat ett flertal initiativ för att förbättra både flexibilitet och användningen av alla avdelningars fordonsparker. Identifierade initiativ innefattar införandet av en förbättrad prissättningsmodell, lansering av förbättrade och mer dynamiska planeringsverktyg och ytterligare informationsdelning av bästa praxis.

Förbättra digital integration och kapacitet

Norva24 fokuserar på att öka lönsamheten och effektiviteten i verksamheten samt att ytterligare förbättra servicekvaliteten. För att uppnå detta har Norva24 som mål att förbättra sin digitala integration och kapacitet genom tre initiativ – att utöka sin gemensamma infrastruktur, förbättra dataanalyser och lansera ett förbättrat digitalt erbjudande.

Bolaget har för avsikt att fortsätta integrera lokala filialer och nyförvärvade bolag på en gemensam IT-plattform och bolaget förväntar sig att alla lokala filialer i Norge, Sverige och Danmark kommer att vara på samma plattform under 2023. Vid årsslutet 2022 omfattades 85% av intäkterna på en gemensam IT-plattform. Mot bakgrund av Norva24s förvärvsfokus varierar implementeringsgraden över tid. Det övergripande målet är att skapa en enhetlig IT-strategi med harmoniserade IT-tjänster i hela koncernen, vilket förväntas effektivisera verksamheten.

Ett flertal sensortekniker har testats under 2022. Bolagets mål är att lansera en lösning under 2023 där kunderna kommer att gynnas av en högre kvalitet på tjänsterna, en proaktiv behandling av ordrar och en automatiserad dokumentation.

Platt organisation med endast tre nivåer

Flexibel struktur som balanserar innovation och institutionalisering av best practice

Platt organisation med endast 3 nivåer med decentraliserat ansvar och en smal topp

Mycket fragmenterad intäktsbas med fler än 50 000 kunder

Koncernen strävar också efter att öka användningen av data för att analysera nuvarande och framtida effektivitet i verksamheten för att möjliggöra förbättrad ruttplanering, proaktiv kundsupport och automatisk dokumentation.

Förutom ovanstående åtgärder är Norva24 på väg att lansera en IoT-lösning tillsammans med sitt erbjudande och har nyligen genomfört ett antal pilottester med större kunder. Lösningen gynnar både kunden och Norva24 eftersom den proaktivt informerar Norva24 när bolaget behöver utföra ett jobb

Attraktiv, stor och icke-cyklisk tillväxtmarknad med ökande inträdesbarriärer