loading
ENG SVE

QHSE och säkerhet på arbetet

Norva24 har ett tydligt fokus på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi arbetar för att motverka olyckor och annan arbetsrelaterad ohälsa.

Basen är att alltid följa internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö utgör en viktig del av medarbetarkulturen på Norva24. QHSE-processerna är främst organiserade och samordnade på lands- och filialnivå. Norva24 har interna kvalitetskontrollåtgärder på plats och arbetar för att de anställda ska ha nödvändig kunskap om QHSE och relaterade processer, upprätthåller rutiner och höga hälso- och säkerhetsstandarder för att undvika att bryta mot QHSE-regler på landnivå eller lokal nivå.