loading
ENG SVE

Investeringscase

Från sin norska bas har Norva24 sedan 2015, under de senaste sex åren, utvecklats från en lokal aktör med tre dotterbolag och 150 MNOK i intäkter till en tydlig marknadsledare i norra Europa med 66 dotterbolag och 2 miljarder NOK i intäkter, tack vare en framgångsrik konsolidering av mindre aktörer på en mycket fragmenterad marknad.

Med norra Europa som bas är Norva24s långsiktiga vision att bli en europeisk marknadsledare och föregångare inom underhåll av infrastruktur under mark (UIM), genom fortsatt konsolidering på en marknad värd runt 140 miljarder NOK.

Utvecklingsmöjligheterna är stora med omkring 1 900 identifierade uppköpskandidater vår nuvarande marknadi Europa.

Norva24s tjänster är verksamhetskritiska och samhällskritiska och anses vara icke konjunkturkänsliga samt en del av allmän grundläggande infrastruktur. Intäkterna från verksamheten är i hög grad återkommande med en god, stabil marginal och hög kassagenerering. Koncernens decentraliserade organisation och affärsmodell som bygger på dotterbolag ger också en trogen kundbas och relativt höga inträdeshinder till följd av upphandlingarnas art.

Norva24s tjänster är fördelade mellan tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik, och baseras i allt högre grad på högteknologiska och digitala lösningar samt fokus på hållbarhet (ESG). Norva24 siktar på organisk tillväxt i linje med marknaden och en total tillväxt om 4,5 miljarder SEK till 2025. Målet för EBITA-marginalen är 14–15 procent på medellång sikt.

Var med på vår resa mot att bli ledande på den europeiska UIM-marknaden!