loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

FINANSIELL ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
MNOK
Summa rörelseintäkter 855,7 792,2 799,4 704,6 719,5 612,0 608,5 526,4 588,9 541,0 486,5 408,9 445,7 368,5 363,5 344,8
Tillväxt - totala intäkter, % 18,9 29,4 31,4 33,8 22,2 13,1 25,1 28,7 32,1 46,8 33,8 18,6 25,9 7,4 8,4 35,0
Justerad EBITA 81,6 124,0 82,7 59,3 71,0 86,7 77,6 43,3 82,0 72,5 69,9 33,3 62,9 58,5 55,4 35,1
Justerad EBITA-marginal, % 9,5 15,7 10,4 8,4 9,9 14,2 12,7 8,2 13,9 13,4 14,4 8,1 14,1 15,9 15,2 10,2
Justerad EBITA-tillväxt, % 14,9 43,1 6,7 37,2 -13,4 19,6 11,0 30,3 30,5 23,8 26,2 -5,0 n.a. n.a. n.a. n.a.
EBIT 60,0 110,1 67,8 46,0 35,3 76,6 63,6 36,3 75,6 54,6 43,0 20,4 46,9 52,4 49,7 30,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 244,5 131,8 132,5 45,1 143,3 133,3 32,2 34,4 140,2 107,6 47,8 41,7 135,0 91,8 63,8 63,2
Kassagenerering, % 152,8 67,4 85,4 35,6 104,3 90,7 23,6 34,6 102,6 83,8 39,3 54,6 127,3 97,1 70,0 96,0
Nettoskuld (vid årets utgång) 1 250,2 1,275,5 1 296,2 1 302,9 1 074,1 1 083,9 975,4 793,5 763,6 1 700,7 1 702,7 1 365,5 1 245,6 1 062,6 987,6 1 043,1
Nettoskuld (vid årets utgång)/LTM-justerad EBITDA 2,0 2,1 2,3 2,4 2,1 2,1 2,0 1,6 1,7 3,9 4,3 3,7 n.a. n.a. n.a. n.a.
Resultat per aktie (före och efter utspädning), NOK 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 3,8 4,3 -5,58 0,1 0,8 0,4 0,6