loading
ENG SVE

Finansiella data

Ladda ner

FINANSIELL ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT Kv1 2024 Kv4 2023 Kv3 2023 Kv2 2023 Kv1 2023 Kv4 2022 Kv3 2022 Kv2 2022 Kv1 2022 Kv4 2021 Kv3 2021 Kv2 2021 Kv1 2021 Kv4 2020 Kv3 2020 Kv2 2020 Kv1 2020
MNOK
Summa rörelseintäkter 769,9 855,7 792,2 799,4 704,6 719,5 612,0 608,5 526,4 588,9 541,0 486,5 408,9 445,7 368,5 363,5 344,8
Tillväxt - totala intäkter, % 9,3 18,9 29,4 31,4 33,8 22,2 13,1 25,1 28,7 32,1 46,8 33,8 18,6 25,9 7,4 8,4 35,0
Justerad EBITA 52,3 81,6 124,0 82,7 59,3 71,0 86,7 77,6 43,3 82,0 72,5 69,9 33,3 62,9 58,5 55,4 35,1
Justerad EBITA-marginal, % 6,8 9,5 15,7 10,4 8,4 9,9 14,2 12,7 8,2 13,9 13,4 14,4 8,1 14,1 15,9 15,2 10,2
Justerad EBITA-tillväxt, % -11,9 14,9 43,1 6,7 37,2 -13,4 19,6 11,0 30,3 30,5 23,8 26,2 -5,0 n.a. n.a. n.a. n.a.
EBIT 37,5 60,0 110,1 67,8 46,0 35,3 76,6 63,6 36,3 75,6 54,6 43,0 20,4 46,9 52,4 49,7 30,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 44,2 244,5 131,8 132,5 45,1 143,3 133,3 32,2 34,4 140,2 107,6 47,8 41,7 135,0 91,8 63,8 63,2
Kassagenerering, % 33,6 152,8 67,4 85,4 35,6 104,3 90,7 23,6 34,6 102,6 83,8 39,3 54,6 127,3 97,1 70,0 96,0
Nettoskuld (vid årets utgång) 1 404,1 1 250,2 1,275,5 1 296,2 1 302,9 1 074,1 1 083,9 975,4 793,5 763,6 1 700,7 1 702,7 1 365,5 1 245,6 1 062,6 987,6 1 043,1
Nettoskuld (vid årets utgång)/LTM-justerad EBITDA 2,2 2,0 2,1 2,3 2,4 2,1 2,1 2,0 1,6 1,7 3,9 4,3 3,7 n.a. n.a. n.a. n.a.
Resultat per aktie (före och efter utspädning), NOK 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 3,8 4,3 -5,58 0,1 0,8 0,4 0,6