loading
ENG SVE

Revisorer

Bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, omvaldes som revisorer för Bolaget vid årsstämman år 20211) till revisor intill slutet av årsstämman år 2022, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Nicklas Kullberg (född 1970) är auktoriserad revisor och medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer (“FAR”). Utöver Bolaget, är Nicklas Kullberg ansvarig revisor för bland annat Stillfront Group AB (publ), Proact IT Group AB (publ) och Cint Group AB (publ).

Adressen till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sverige.

PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Norge var Norva24 Holding AS-koncernens oberoende revisor för perioden 2018–2020. Partnerna på PricewaterhouseCoopers AS är medlemmar i Den Norske Revisorforening.

Adressen till PricewaterhouseCoopers AS är Dronning Eufemias gate 71, NO-0194, Oslo, Norge.