loading
ENG SVE

Innovativa gröna tjänster

Norva24 vill göra det lätt för kunderna att göra gröna val, genom att stödja dem i ett mer miljövänligt beslutsfattande. En central del av vår ambition är att kontinuerligt utveckla nya gröna tjänster – som enligt vår definition är mer miljömässigt hållbara än dagens alternativ på marknaden. Vi börjar med att göra kunderna delaktiga för att bättre förstå deras behov av våra tjänster. Därefter investerar vi i att utveckla och testa nya lösningar, ofta i samarbete med studenter och forskare. Vi strävar efter att alltid hålla oss uppdaterade kring den senaste tekniken och hur den kan ge miljöfördelar.

Målet är att öka andelen gröna tjänster till våra kunder.

Norva24 är ledande inom att skapa grönare tjänster, som mobil avvattning och relining av rör i stället för att gräva upp och byta ut rören helt och hållet. Norva24 gör pilottester med sina IoT-övervakningslösningar, som en proaktiv övervakningslösning på plats. Det görs i samarbete med 16 kunder i tre länder, ett antal leverantörer och med Innovation Norway som stödjande partner. Norva24s IoT-övervakningslösningar ger kundvärde, eftersom det förebygger och minimerar behovet av störningar i samhället och/eller verksamheten, samt skapar värde för Norva24 eftersom det gör UIM-tjänsterna mer förutsägbara och proaktiva, och därmed mer effektiva. Dessutom innebär IoT-lösningen en tydlig konkurrensfördel på den fragmenterade marknaden tack vare Norva24s skalekonomi, eftersom Norva24 kan dra ännu större nytta av sin stora marknadsnärvaro och sina interna digitaliseringsresurser. IoT-sensorer kommer också att ha en viktig effekt på miljön, exempelvis genom att skapa ett bättra övervakningssystem för UIM, och därmed minska risken för eventuella läckor.