loading
ENG SVE

Befolkningstillväxt

Behovet av kapacitet
  • Urbanisering lägger extra press på föråldrad infrastruktur under mark i urbana miljöer, vilket ökar behovet av underhåll

13%

ökad befolkning per km avlopp

Sverige är för närvarande ett av de snabbast växande länderna i Europa när det gäller antalet invånare. Under 2016 översteg Sveriges befolkning 10 miljoner, och år 2070 förväntas befolkningen vara cirka 12,7 miljoner. Befolkningen i Norge var 5,4 miljoner år 2020 och förväntas vara cirka 6,1 miljoner år 2060. Denna befolkningstillväxt leder till att det ställs större krav på infrastrukturen under mark som redan idag är eftersatt. Befolkningstillväxten leder också till ökat tryck på den befintliga infrastrukturen, eftersom den byggdes för flera decennier sedan och var avsedd för en betydligt mindre befolkningsstorlek, vilket leder till en oproportionerlig kapacitet.

Andra konsekvenser av en större befolkning är en växande efterfrågan på nya anslutningar till infrastrukturen under mark som kommer att växa med cirka 1,9 procent per år på Norva24s nuvarande marknader, vilket också driver branschens marknadstillväxt. Den ökade användningen av separata system för avlopp, regnvatten och övergången från blandade lösningar bidrar ytterligare till den allmänna UIM-marknadstillväxten.

Den pågående urbaniseringen förväntas öka med den nuvarande och pågående befolkningstillväxten. Befolkningstillväxt och urbanisering, kombinerat med klimatförändringar, som högre medeltemperaturer, kraftigare regn och extremt väder, sätter ytterligare press på den föråldrade infrastrukturen under mark, särskilt i stadsområden. En fungerande infrastruktur under mark är ett centralt behov för alla samhällsmedborgare, och en välskött och underhållen sådan infrastruktur är väsentlig för att klara en ökad urbanisering och kapacitetsefterfrågan. Därför krävs betydande investeringar för att tillgodose det förväntade ökade trycket på infrastrukturen under mark samt för att uppnå en hållbar hantering av systemen.