loading
ENG SVE

Attraktiv arbetsplats

Hälsa, välbefinnande och säkerhet på arbetsplatsen är viktigt för Norva24. Medarbetarengagemang är helt avgörande och vi kommer att fortsätta åtgärderna för att skapa en attraktiv arbetsplats där våra anställda kan utvecklas och trivas.

Vi främjar medarbetarengagemang så att varje individ känner sig involverad och kan påverka arbetet. Koncernen främjar mångfald, inkludering och lika möjligheter på arbetsplatsen. Norva24 har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller trakasserier.

Alla anställda i koncernen genomgår ett ”kompis-system”, och de måste även ta del av innehållet i Norva24 School när de blir anställda. Där får de nyanställda skräddarsydd träning och utbildning tills de känner sig trygga med sina arbetsuppgifter.