loading
ENG SVE

Detta är NORVA24

Norva24 är marknadsledande inom den fragmenterade nordeuropeiska Underground Infrastructure Maintenance (UIM) servicemarknaden.

Vår målsättning är att bli den ledande europeiska operatören och vara en inspiration till andra inom UIM marknaden. Vi är på god väg med denna strategi och har under 2022 genomfört ett antal steg på resan.

Vi fortsätter att verka genom en ruttbaserad och decentraliserad  modell som har varit nyckeln till vår framgång. Norva24 har en långsiktig relation med lokala små och mellanstora kunder och är en av de få operatörer som kan betjäna såväl nationala som internationella kunder.

Attraktiv ekonomisk profil 2023

NOK 3.2bn

Intäkter

NOK 348m

Adj. EBITA

11%

Marginal

Omfattande erbjudande av samhällsviktiga och nödvändiga tjänster

Tömningstjänster

Underhåll av avloppssystem

~45% procent av intäkterna

  • Tömning och inspektion av fett/oljeseparatorer, underjordiska tankar och sandfång
  • Slamdränering

Rörtjänster

Underhåll av avloppssystem

~45% av intäkterna

  • Provtryckning av rör och rörinspektion
  • Relining och rörinfodring
  • Läckagesökning
  • Rengöring av blockerade vattenledningar och avloppsrör

Högtrycksspolning

Tankrengöring

~10% av intäkterna

  • Hög- och ultrahögtrycksspolning

Ett normalt jobb omfattar vanligtvis mer än en tjänst som utnyttjar liknande kapacitet och utrustning

Reglering på lokal och EU-nivå kräver att de flesta tjänster utförs med jämna mellanrum under året