loading
ENG SVE

Valberedningens ledamöter

Valberedningen inför årsstämman för 2022 består, utöver styrelseordförande Vidar Meum, av följande:

  • Nils Forsberg, utsedd av Valedo Partners, valberedningens ordförande
  • Bjørn Elfstrand, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Arild Bødal, utsedd av Invest 24 AS
  • Hans Hedström, utsedd av Carnegie Fonder
  • Vidar Meum, Norva24 Group AB (Styrelsens ordförande)

För mer information, se pressmeddelandet från 21 januari, 2022: Valberedning utsedd inför Norva24 Group AB:s årsstämma 2022