loading
ENG SVE

Valberedningens ledamöter

Valberedningen inför årsstämman för 2023 består, utöver styrelseordförande Vidar Meum, av följande:

  • Nils Forsberg, utsedd av Valedo Partners, valberedningens ordförande
  • Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Arild Bødal, utsedd av Invest 24 AS
  • Peter Hofvenstam, utsedd av Nordstjernan
  • Vidar Meum, Norva24 Group AB (Styrelsens ordförande)

För mer information, se pressmeddelandet från 12 oktober, 2022: Valberedning utsedd inför Norva24 Group AB:s årsstämma 2023