loading
ENG SVE

Valberedningens ledamöter

Valberedningen inför årsstämman för 2024 består, utöver styrelseordförande Vidar Meum, av följande:

  • Nils Forsberg, utsedd av Valedo Partners, valberedningens ordförande
  • Arild Bødal, utsedd av Invest 24 AS
  • Peter Hofvenstam, utsedd av Nordstjernan
  • Vitaliy Elbert, utsedd av Briarwood Capital Partners
  • Vidar Meum, Norva24 Group AB (Styrelsens ordförande)

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Norva24 kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2024.

För mer information, se pressmeddelandet från 16 januari, 2024:
Förändring i Norva24 valberedning