loading
ENG SVE

Hållbarhet

VILKA SPÅR VILL VI LÄMNA I FRAMTIDEN?

VI TAR ANSVAR FÖR VÅR DEL AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ

Miljö i fokus – varje dag

Miljöarbetet är en viktig del av vår vardag. Våra tjänster är viktiga bidragsgivare till ett mer hållbart samhälle, och helt avgörande för att vårt samhälle skall fungera. Mycket av våra verktyg och utrustningar kräver dock energi och bränsle. Det är därför det är så viktigt att hitta en bra balans. Uppdragen måste utföras, men vi skall bli än bättre på att genomföra dem på ett miljöeffektivt sätt. Därför är ett av våra mål attreducera vår relativa energiförbrukning.

I Norva24 besitter vi många gröna tjänster. Dessa hjälper våra kunder att bli grönare, som i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle. En viktig del av vårt miljöarbete är att skapa ännu flera grönare tjänster, och inte minst utveckla befintliga tjänster till att bli än mer grönare.

Ständigt grönare avtryck

Vårt miljöarbete är en del av en långsiktig process med ständig förbättring. Vi har blicken riktad mot framtiden. Vi anpassar oss till nya krav samtidigt som vi utvecklar nya miljöeffektiva metoder, lösningar och tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med ständig förbättring av miljökulturen i vår verksamhet, och säkerställer att vi alla arbetar i samma riktning. Vårt mål är att bli en ledande aktör inom hållbarhet och miljö i vår bransch.

Vi kan inte göra allt på en och samma gång, vi utvecklar verksamheten kontinuerligt som är förenlig med vår drift. Vi kör i samma spår, och vi har ett mål framför ögonen; Att våra spår skall kontinuerligt bli grönare.