loading
ENG SVE

Investerare

Norva24 Investerarrelationers huvudmål är att förse investerare och kapitalmarknadens aktörer med god, tidsmässig och relevant information för att möjliggöra en bra förståelse av affären och hur aktieägarvärde kan skapas. Vänligen läs vår kommunikationspolicy för ytterligare information.

Års- och hållbarhetsredovisning för 2022