loading
ENG SVE

Åldrande infrastruktur under mark

Åldrande infrastruktur under mark
  • Dåligt skick på avloppssystemen kräver väsentligt underhåll och renovering
  • Åldrande avloppsinfrastruktur

~40

år gammalt i genomsnitt

Infrastrukturen under mark på Norva24s nuvarande marknader är i allmänhet i dåligt skick på grund av underinvesteringar och försenade renoveringar som resulterar i en generell eftersläpning inom systemen. På Norva24s nuvarande marknader är medelåldern på infrastruktur under mark ungefär 40 år och i vissa fall upp till 150 år, vilket leder till skador i avloppen och fler läckage. Detta påverkar tillförlitligheten och kvaliteten på hela infrastrukturen under mark, vilket påverkar hela samhället. I Norge, Tyskland och Sverige förnyas för närvarande cirka 0,5–1,2 procent av avloppen varje år. Även om kvaliteten varierar har mindre kommuner vanligtvis ett mindre systematiskt tillvägagångssätt när det gäller underhåll av infrastruktur under mark. Det dåliga skicket på infrastrukturen under mark är en viktig drivkraft för tillväxt för UIM-branschen, eftersom behovet av underhåll och renovering ökar. Andra europeiska marknader, som Norva24 för närvarande inte verkar på, kännetecknas av liknande problem med en åldrande infrastruktur under mark.

Skicket på infrastrukturen under mark på Norva24s nuvarande marknader

I Danmark är kvaliteten på infrastrukturen under mark bättre än i många andra länder eftersom årliga investeringar på cirka 11 miljarder NOK gjorts sedan 2012. Som ett resultat av detta har Danmark en lägre genomsnittlig ålder på avloppssystemet och betydligt lägre nivå av läckage jämfört med Norge, Tyskland och Sverige.