loading
ENG SVE

Åldrande infrastruktur under mark

Åldrande avloppssystem
  • Avloppssystemens dåliga skick skapar behov av betydande underhåll
  • Åldrande avloppsinfrastruktur

~40

Genomsnittsålder

Infrastrukturen under mark på Norva24s nuvarande marknader är i allmänhet i dåligt skick efter årtionden av underinvesteringar och försenade renoveringar vilket resulterat i en generell eftersläpning inom branschen. På Norva24s nuvarande marknader är avloppssystemens medelålder ungefär 40 år och i vissa fall så gamla som 150 år, vilket leder till skador i avloppen och ökade läckage. Detta påverkar tillförlitligheten och kvaliteten på avloppssystemet som helhet, vilket påverkar hela samhället. I Norge, Tyskland och Sverige förnyas för närvarande cirka 0,5–1,2 procent av avloppen varje år. Även om kvaliteten varierar har mindre kommuner vanligtvis ett mindre systematiskt tillvägagångssätt när det gäller underhåll av avloppssystemet, men där är å andra sidan systemen vanligtvis inte lika gamla. Avloppssystemens dåliga tillstånd är en viktig drivkraft för tillväxt för UIM-industrin, eftersom behovet av underhåll och renovering ökar. Även andra europeiska marknader, som Norva24 för närvarande inte är verksamma på, kännetecknas av liknande problem med åldrande infrastruktur under mark.

Avloppssystemens skick inom Norva24s nuvarande marknader

I Danmark är avloppssystemen i allmänhet i gott skick eftersom årliga investeringar på cirka 11 miljarder NOK gjorts sedan 2012. Som ett resultat av detta har Danmark en lägre genomsnittlig ålder på avloppssystemet och betydligt lägre nivåer av läckage jämfört med Norge, Tyskland och Sverige.