loading
ENG SVE

Förändring i Norva24 valberedning

Regulatorisk

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Norva24 årsstämma 2024 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Med anledning av Briarwood Capital Partners förvärv av aktier motsvarande 5,89 procent av kapitalet har bolagets ägarkrets förändrats. Mot bakgrund av detta har Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, ställt sin plats i valberedningen till förfogande för större aktieägare.

Efter förändringen består valberedningen av följande ledamöter:

  • Nils Forsberg, utsedd av Valedo Partners, valberedningens ordförande
  • Arild Bødal, utsedd av Invest 24 AS
  • Peter Hofvenstam, utsedd av Nordstjernan
  • Vitaliy Elbert, utsedd av Briarwood Capital Partners
  • Vidar Meum, Norva24 Group AB (Styrelsens ordförande)

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Norva24 kommer att hållas i Stockholm den 22 maj 2024.

 

För mer information vänligen kontakta:

Stein Yndestad, Group CCDO och IRO, Tel: +47 916 86 696, E-mail: stein.yndestad@norva24.com

Om Norva24

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 juni 2023 drev Bolaget 77 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 800 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 45 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.

[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.