loading
ENG SVE

Stein Yndestad utsedd till Chief Financial Officer för Norva24 Group

Regulatorisk

Stein Yndestad utses till ny Chief Financial Officer (CFO) för Norva24 Group ("Norva24"), från och med den 23 januari 2024. Yndestad är för närvarande Chief Corporate Development Officer och ansvarig för investerarrelationer på Norva24. Dessa funktioner kommer att slås samman i CFO-rollen, under Stein Yndestads ledning.

"När vi nu omorganiserar ekonomifunktionen i Norva24 är jag glad att Stein återigen tar ett omfattande ansvar som CFO. Jag ser fram emot att arbeta ännu närmare honom framöver. Med sitt strategiska tänkesätt, gedigna meritlista och unika erfarenhet från många år på Norva24 och andra börsnoterade internationella tillväxtföretag kommer Stein att vara en värdefull drivkraft för Norva24s utveckling när vi går framåt", säger Henrik Norrbom, VD för Norva24.

Stein Yndestad började på Norva24 som CFO 2017 och i sin roll som CFO under åren fram till börsintroduktionen spelade han en avgörande roll i att bygga Norva24 till den nordeuropeiska marknadsledaren inom UIM och få bolaget noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Innan han började på Norva24 hade han många år i olika internationella roller inom Schibsted, inklusive nästan 10 år som CFO/COO för Schibsted Classified Media, senare omdöpt till Adevinta. Han har en civilekonomexamen från Handelshøyskolen BI och är certifierad finansanalytiker från Norges Handelshøyskole.

Yndestad efterträder Dean Zuzic, som kommer att lämna Norva24 för andra utmaningar. "Jag vill rikta ett varmt tack till Dean Zuzic för hans värdefulla bidrag till Norva24 under hans tid som CFO, och jag önskar honom lycka till i framtiden", säger Henrik Norrbom.

Som en del av den nya organisationen av ekonomifunktionen kommer Henrik Oksnes att ta den nyinrättade rollen som ekonomidirektör med ansvar för finansiell planering, business controlling, business intelligence, performance management och compliance. Oksnes, som har arbetat på Norva24 i nästan fem år, kommer att rapportera till CFO. Henrik har en bakgrund från PwC och har en Master of Science (MSc) i finansiell ekonomi från NHH och EDHEC Business School och en andra MSc i redovisning och revision från NHH. Henrik var projektledare i IPO-processen från finanssidan av Norva24.

"Jag ser fram emot att fortsätta bidra till att driva Norva24s strategiska agenda som den ledande konsoliderande aktören av marknaden för underhåll av underjordisk infrastruktur i norra Europa. De underliggande trenderna som driver vår marknad är starkare än någonsin, och vi kommer att fortsätta fokusera på att optimera effektiviteten och förbättra marginalen samtidigt som vi driver på för fortsatt stark och snabb tillväxt både genom förvärv och organiska initiativ", säger Stein Yndestad.

För ytterligare information:
Henrik Norrbom, CEO
Tel. +46 72 708 1515
Henrik.Norrbom@norva24.com

Stein Yndestad, CFO
Tel: +47 916 86 696
Stein.Yndestad@norva24.com

Om Norva24

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 31 december 2023 drev Bolaget 77 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 800 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 45 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.

[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.