loading
ENG SVE

Ökat antal aktier och röster i Norva24 Group AB (publ)

Regulatorisk

Per idag, den 31 maj 2022, uppgår antalet aktier och röster i Norva24 Group AB (publ) till 182 682 740.

Förändringen av antalet aktier och röster har föranletts av den riktade nyemissionen om totalt 208 719 aktier som genomfördes i samband med förvärvet av 100 procent av aktierna i IRG Rörinspektion AB som bolaget offentliggjorde den 6 april 2022. Styrelsen beslutade om nyemissionen den 5 april 2022 med stöd av bemyndigandet som beviljades styrelsen på den extra bolagsstämman den 30 juni 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Sture Stölen, Head of IR

Tel: +46 723 68 65 07

E-post: sture.stolen@norva24.com

Om Norva24

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 31 december 2021 hade Bolaget 66 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 400 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 34 förvärv sedan 2015. www.norva24.com

[1] Mätt i intäkter.

[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.