loading
ENG SVE

Norva24’s års- och hållbarhetsredovisning 2021 publicerad

Regulatorisk

Norva24 Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

På god väg att leverera på våra mål och nytt kapital säkerställer nästa fas som framgångsrik compounder

”Vår börsnotering i december 2021 var en viktig milstolpe på vår resa mot att bygga en europeisk föregångare och marknadsledare inom underhåll av infrastruktur under mark. Genom noteringen
anskaffade vi nytt kapital om cirka 900 MNOK, vilket gör att vi kan öka förvärvstakten. Med det nya kapitalet har vi finansiell kapacitet att leverera på vår förvärvsstrategi och vår finansiella utveckling under 2021 bekräftar att vi är på rätt väg.
Vi fortsätter på vår tillväxtresa och tror starkt på vårt värdeerbjudande och
våra möjligheter att skapa värde mot vårt mål på medellång sikt om intäkter på 4,5 miljarder NOK år 2025”.
VD Henrik Damgaard

    
Läs mer i Norva24:s års- och hållbarhetsredovisning 2021, som finns tillgänglig via följande länk:

https://www.norva24.com/arsredovisning-2021 

För ytterligare information vänligen kontakta

Henrik Damgaard, VD Norva24 Group, +47 907 72 943

Sture Stölen, Head of IR, +46 723 68 65 07

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 31 december 2021 hade Bolaget 66 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 400 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 34 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.