loading
ENG SVE

Norva24 vinner nya kontrakt i Sverige och Danmark

Norva24 har vunnet ett kontrakt med Vejle Kommune i Danmark. Kontraktet är på 4 år och har ett estimerad totalt värde om 15 MNOK. 
  
 Norva24 har även vunnit ett kontrakt med SISAB i Sverige. Kontraktet är över 2 år med option på ytterligare 1+1 år och har ett estimerat totalt värde om upp till 18 MNOK om optionerna används. 
  
Om Vejle Kommune  
Vejle kommun är en kommun i Region Syddanmark i Danmark. I samband med danska kommunreformen 2007 slogs flera kommuner samman till nuvarande Vejle kommun. Vejle kommune er Danmarks 5. största kommun. 
 
Om SISAB 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Bolagets målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen. Bolaget arbetar med drift och underhåll av våra fastigheter och verkar aktivt för att skapa nya elevplatser i en växande huvudstad, genom omfattande om-, ny- och tillbyggnationer. 

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Damgaard, Group CEO
Tel: +47 907 72 943
E-mail: henrik.damgaard@norva24.com

Sture Stölen, Head of IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-mail: sture.stolen@norva24.com