loading
ENG SVE

Norva24 förvärvar Jutzy i Potsdam – tillför ~150 MNOK i intäkter och befäster Norva24s ställning som tydlig marknadsledare i storstadsområdet Berlin

Norva24 har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jutzy Haustechnik und Service GmbH (Jutzy). Förvärvet stärker Norva24 ledande marknadsställning inom Underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i Tyskland och gör Norva24 till en tydlig ledare i storstadsområdet Berlin. Jutzy hade under 2021 intäkter om ca. 150 MNOK (15 MEUR) och sunda marginaler.

Jutzy är en ledande leverandör av helhetslösningar inom UIM på den tätbefolkade Berlin-marknaden, en region som präglas av en åldrande infrastruktur under mark. Bolaget är baserat i Potsdam, nära Berlin och bedriver verksamhet i storstadsområdet Berlin. Bolaget har en gedigen historia med rötter som går tillbaka till 1976 och drivs idag av andra generationen i familjen Jutzy. Jutzy sysselsätter 78 personer och har en modern fordonsflotta på 42 fordon. Genom tillskottet av Jutzy till Norva24s befintliga verksamhet i den tyska huvudstaden kommer Norva24s intäkter i storstadsområdet Berlin att överstiga 250 MNOK (25 MEUR). Det gör Norva24 till en tydlig marknadsledare inom underhåll av infrastruktur under mark i storstadsområdet Berlin.
 
Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022 och finansieras främst genom Norva24s befintliga kreditfacilitet. 
 
”Vi är mycket glada att få välkomna Jutzy till Norva24. Att bygga ut vår närvaro i Tyskland är en viktig etapp på Norva24s resa mot att bli en av ledarna i Europa inom underhåll av infrastruktur under mark. Genom tillskottet av Jutzy till Norva24 når vi en milstolpe för att bli en tydlig marknadsledare inom UIM-tjänster i den tyska huvudstadsregionen och cementerar ytterligare vår ledande position i Tyskland,” säger Henrik Damgaard, VD för Norva24 Group AB. 
 
”Jutzy är ett bolag med gott renommé, gedigen historia, imponerande historik av stark tillväxt och marginaler, med en ny fordonsflotta samt mycket kompetenta medarbetare under ledning av Robert Jutzy, som kommer att fortsätta som VD efter förvärvet. Bolaget passar perfekt in i Norva24-koncernen och vår befintliga verksamhet i storstadsområdet Berlin,” säger Bertolt Gärtner, VD för Norva24 Tyskland. 
 
”Jag ser fram emot att bli en del av Norva24. Det utgör ett naturligt nästa steg i att fortsätta utveckla och växa Jutzy. Norva24 är en ideal partner för oss i och med de möjligheter och synergier som kombinationen erbjuder med hänsyn till deras styrka på marknaden och beprövade modell för att integrera bolag och struktur för framtida succés” säger Robert Jutzy.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Damgaard, VD +47 907 72 943

Sture Stölen, Head of IR +46 723 68 65 07

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 juni 2022 drev Bolaget 72 filialer[2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 500 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 38 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.
[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.