loading
ENG SVE

Norva24 förvärvar CKS i Berlin – tillför 40 miljoner NOK i intäkter och konsoliderar Norva24 ytterligare som tydlig marknadsledare i storstadsregionen Berlin/Brandenburg

Norva24 har slutfört ett avtal om att köpa 100 % av aktierna och tillgångarna i CKS Express Baumanagement GmbH och CKS Rohr Express e.K. (CKS). Efter det nyligen genomförda förvärvet av Jutzy Haustechnik Service GmbH i Potsdam stärker förvärvet av CKS ytterligare Norva24:s marknadsledande position inom underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i storstadsområdet Berlin. CKS hade en omsättning på 38 miljoner NOK (3,8 MEUR) 2021 med en mycket god marginal.

CKS är ett välkänt företag som tillhandahåller Norva24-kärntjänster såsom högtrycksspolning, slamsugning, rengöring av rör och relining samt tilläggstjänster relaterade till UIM. Företaget är baserat i Berlin och har ett gediget arv med rötter tillbaka till 1998. CKS sysselsätter 21 personer och har en flotta på 18 fordon. Genom att addera CKS till den nuvarande Norva24-verksamheten i den tyska huvudstaden kommer Norva24:s intäkter i Berlin-området att öka till över 300 miljoner NOK, vilket understryker Norva24:s position som den tydliga marknadsledaren på marknaden för underhåll av infrastruktur under mark i Stor-Berlin.

Förvärvet finansieras i första hand av Norva24:s befintliga kreditfacilitet. Transaktionen är slutförd och konsolideras under fjärde kvartalet 2022.

”Vi är mycket glada över att välkomna CKS till Norva24. Att utöka vårt fotavtryck i Tyskland är ett viktigt steg på Norva24:s resa mot vår vision om att bli en europeisk fyrtorn i underhåll av infrastruktur under mark. Genom att addera CKS till Norva24 stärker vi ytterligare vår position som tydlig UIM-marknadsledare i det tyska huvudstadsområdet”, säger Henrik Damgaard, VD för Norva24 Group AB.

”CKS är ett starkt företag med starka marginaler och mycket kompetenta medarbetare med en modern flotta. CKS kommer att passa perfekt in i den befintliga uppsättningen av Norva24-företag. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Frank Dittberner, ny VD för CKS. Frank har varit på CKS sedan 2007. Vi är säkra på att med kunnig personal och starkt varumärke så kommer CKS fortsätta leverera tjänster med hög kvalitet på den tyska marknaden och ge värde till Norva24.” säger Dr Bertolt Gärtner, VD för Norva24 Tyskland.

”Jag ser fram emot att utveckla CKS ytterligare.” säger Frank Dittberner, verkställande direktör för CKS.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Damgaard, VD +47 907 72 943
Sture Stölen, Head of IR +46 723 68 65 07

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 juni 2022 drev Bolaget 72 filialer[2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 500 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 39 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.
[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.