loading
ENG SVE

Norva24 expanderar till det tyska Rhein/Ruhr-området genom förärvet av Zimmerbeutel

Norva24 har tecknat ett avtal om att förvärva ROHR FREI SCHNELLDIENST AXEL ZIMMERBEUTEL GmbH (”Zimmerbeutel”). Zimmerbeutel är verksamt inom NORVA24:s kärnverksamhet, underhåll av underjordisk infrastruktur. Zimmerbeutel erbjuder rörtjänster, tömningstjänster och högtryckstvätt.

Zimmerbeutel är baserat i staden Wuppertal i Ruhrregionen. Förvärvet stödjer Norva24s strategi att utöka sin regionala täckning. Zimmerbeutel kommer att fungera som en plattform för vidareutvecklingen av Norva24s aktiviteter i Ruhrregionen. Zimmerbeutel är det första Norva24-företaget i storstadsregionen Rhein/Ruhr och kommer att fungera som en plattform för den framtida utvecklingen av Norva24-aktiviteter i regionen.

Zimmerbeutel har mer än 25 års erfarenhet inom branschen och genererade en försäljning om mer än 40 miljoner NOK (4 miljoner EUR under 2020). Zimmerbeutel levererar solida tvåsiffriga EBITA vinstmarginaler.

Zimmerbeutel undersöker rör och avlopp i alla relevanta intervall från DN 100 till DN 2000, för TV-undersökningar av avlopp i lägenheter och hus i intervallet DN 50 – DN 200. Lokalisering av rörledningar, täthetsprovning av avloppssystem och individuella uttagsprovningar är också del av företagets tjänsteerbjudande. I fall med sprickor, skärvor, rörbrott, felinriktningar i muffar och rör, eller rotinväxter av rör, erbjuder Zimmerbeutel renoveringar med hjälp av korta liner- och inlinermetoder. Tjänsterna omfattar även läckagetest, tömning av septik och tankar samt de sug- och spolarbeten, lednings- och avloppssanering och andra tjänster som detta medför.
Företaget har 35 anställda och 26 fordon i drift.

”Vi är mycket glada över att välkomna Zimmerbeutel till Norva24. Med förvärvet av Zimmerbeutel expanderar Norva24 geografiskt till den viktiga tyska Rhein-Ruhr Metropolitan Regionen. Med över 10 miljoner invånare är regionen den mest tätbefolkade regionen i Tyskland. Att etablera sig i denna region är en viktig milstolpe i vår resa att bygga ett europeiskt fyrtorn och att bli marknadsledare inom underhåll av underjordisk infrastruktur”, säger Henrik Damgaard, VD för Norva24 Group.

”Vi vill bli marknadsledare i Tyskland och har nu ett starkt fotfäste i Ruhrregionen tillsammans med experterna på Zimmerbeutel” säger Dr Bertolt Gärtner, VD för Norva24 i Tyskland.

Axel Zimmerbeutel kommer att stanna kvar som VD och kommer att fortsätta att vidareutveckla företaget. ”Jag är glad över att ha Norva24 i företaget eftersom Norva24 är väl ansett, har mycket hög kompetens och fokus på samma bransch som Zimmerbeutel.”

Kontraktsvillkoren avslöjas inte.

För mer information om Norva24 Group, vänligen kontakta:
Sture Stölen, chef för IR Norva24
sture.stolen@norva24.com

För mer information om Norva24 Deutschland, vänligen kontakta:
Bertolt Gärtner, VD Norva24 Tyskland
bertolt.gaertner@norva24.de

Om Norva24:
Norva24 är den obestridda kategoriledaren på den mycket fragmenterade marknaden för UIM-tjänster i norra Europa, med en ledande position i Norge, Danmark, Sverige och Tyskland. Tjänsteutbudet inkluderar verksamhetskritiska och icke-diskretionära underhållstjänster för underjordisk infrastruktur (“UIM”), såsom högtryckstvätt, tömningstjänster, rörinspektion och relining. Norva24s vision är att bli ett fyrtorn i utvecklingen av UIM-branschen i Europa genom gröna initiativ, ESG-rapportering och IoT-lösningar.