loading
ENG SVE

Ökat antal aktier och röster i Norva24 Group AB

Regulatorisk

Per idag den 30 december 2021 uppgår antalet aktier och röster i Norva24 Group AB till 182 474 021.

Förändringen av antal aktier och röster har föranletts av den nyemission om totalt 25 555 556 aktier som genomfördes i samband med upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 9 december 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Sture Stölen, Head of IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-post: sture.stolen@norva24.com

Denna information är sådan information som Norva24 Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 30 december 2021 klockan 17.30 CET.

Om Norva24
Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 september 2021 drev Bolaget 66 filialer[2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 415 anställda och cirka 860 aktiva driftfordon i sin fordonsflotta. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 32 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.