loading
ENG SVE

Norva24 offentliggör prospekt och pris inför det offentliga erbjudandet och noteringen av dess aktier på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

För fullständigt pressmeddelande:
https://www.norva24.com/sv/borsnotering/prospekt

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Damgaard, Group CEO
Tel: +47 907 72 943
E-mail: henrik.damgaard@norva24.com

Sture Stölen, Head of IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-mail: sture.stolen@norva24.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 1645 CET.