loading
ENG SVE

Norva24 Group AB utser Dean Zuzic till Group Chief Financial Officer (CFO)

Regulatorisk

Dean Zuzic har över 25 års erfarenhet inom ekonomi och management. Han är för närvarande CFO för ABL Group ASA, noterat i Oslo, Norge. Under sin karriär har han även haft rollen som CFO i de två börsnoterade bolagen TGS-NOPEC Geophysical Company ASA och Spectrum ASA, och innan dess var han CFO för Norsk Gjenvinning, Kid Interior och Plantasjen. Hans karriär började hos McKinsey & Company och tidigt i karriären arbetade han även tre år som aktieanalytiker. Zuzic är norsk och bor i Oslo.

Som tillkännagavs i maj 2022 är utnämningen av en ny koncernekonomichef en del av att stärka koncernledningsgruppen i Norva24 och förbereda för ytterligare expansion. Som också tillkännagavs i maj 2022, kommer nuvarande koncernekonomichef Stein Yndestad bli Group Chief Business Development Officer rapporterande till koncernchefen och förbli en del av koncernledningen. I denna roll kommer Stein Yndestads huvudansvar att vara M&A, geografisk expansion och investerarrelationer – ansvarsområden som Stein Yndestad har omfattande erfarenhet av. Stein Yndestad kommer att kvarstå i sin nuvarande roll som Group CFO till dess att Dean Zuzic tillträder.

Dean Zuzic kommer att tillträda sin roll som Group CFO på Norva24 Group AB senast i februari 2023.

”Det gläder mig att välkomna Dean Zuzic till Norva24, och han kommer att vara ett utmärkt tillskott till vårt team. Dean har en lång och framgångsrik karriär som CFO i internationella verksamheter och har en gedigen erfarenhet av alla aspekter och komplexiteten i CFO-rollen. Som CFO har han arbetat i flera industriella compounders som likt Norva24 har konsoliderat en industri som serieförvärvare”, säger koncernchef Henrik Damgaard.

”Jag är verkligen exalterad över denna möjlighet. Norva24 är den obestridda kategoriledaren på marknaden för underhåll av underjordisk infrastruktur i norra Europa, med ett starkt varumärke och en lojal kundbas. Jag ser fram emot att bygga vidare på min kompetens och arbeta med en dynamisk och dedikerad ledningsgrupp för att bygga ett starkt Norva24”, säger Dean Zuzic.

För ytterligare information vänligen kontakta

Henrik Damgaard, CEO Norva24 Group +47 907 72 943

Sture Stölen, Head of IR +46 723 68 65 07

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 31 mars 2022 drev Bolaget 70 filialer[2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 400 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 37 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.

[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.