loading
ENG SVE

Norva24 expanderar inom avancerade UIM-tjänster i Danmark genom förvärv av Nordic Powergroup Holding A/S

Regulatorisk

Norva24 Group AB (publ) (“Norva24”, “bolaget”), marknadsledaren inom UIM-tjänster (Underground Infrastructure Maintenance) i norra Europa, fortsätter att växa genom värdeskapande förvärv. Bolaget annonserar idag förvärvet av den ledande aktören inom marknaden för högtrycksspolning i Danmark, Nordic Powergroup Holding A/S (”NPG”).

Genom förvärvet cementerar Norva24 sin position som marknadsledare inom UIM-tjänster på den danska marknaden och Norva24s intäkter i Danmark ökar med nära 50% till följd av förvärvet.

”En del av vår strategi är att upprätthålla en hög förvärvstakt, och jag är mycket entusiastisk över att välkomna 80 nya medarbetare till Norva24. Detta är vårt andra förvärv under de senaste två veckorna, och vi har mer på gång. Vi har en stark pipeline av potentiella förvärvskandidater,” säger Norva24 Groups VD, Henrik Norrbom.

NPGs intäkter uppgick till DKK 138 miljoner under de tolv månaderna fram till 31 mars 2024, och EBIT-marginalen var 14,2%. NPG verkar över hela Danmark, med huvudkontor i Greve nära Köpenhamn.

Köpeskillingen uppgår till DKK 135 miljoner på en kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras med befintliga finansierings-faciliteter.

”Förvärvet av NPG är en viktig del av vår strategi för att stärka Norva24s ledande marknadsposition inom avancerade UIM-tjänster, liksom vår närvaro i Danmark – en av våra kärnmarknader. Vi välkomnar NPGs cirka 80 anställda till Norva24, vilket bidrar med kompletterande kompetens och stärker vårt erbjudande inom högtrycksspolning,” säger Tim Norman, VD för Norva24 Danmark.

NPGs tjänster omfattar de flesta UIM-tjänsterna, med ett särskilt fokus på högtrycksspolning. Kundbasen är diversifierad och inkluderar bland annat offentlig sektor, fjärrvärmeleverantörer, biomassa-anläggningar, livsmedelsproduktionsanläggningar och maritima företag.

Högtrycksspolning är en tjänst som Norva24 erbjuder på alla marknader, men per idag i mindre utsträckning på den danska marknaden. Nuvarande verksamhet inom området i Norva24 Danmark kommer att fortsätta som tidigare men med större grad av samarbete och samordning mellan Norva24 och NPG.

”Norva24 är den idealiska miljön för vårt företag att fortsätta växa. Med Norva24s ledande roll i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland, är vi glada att ansluta oss till denna dynamiska grupp och använda vår högkvalitativa kompetens inom högtrycksspolning för att nå kunder både i och utanför Danmark,” säger Magnus Ditlevsen, verkställande direktör för NPG.

Jan Nandfred och René Gemmer Gasberg kommer att kvarstå med nuvarande roller i NPGs ledningsgrupp och Magnus Ditlevsen kommer att fortsätta som verkställande direktör för NPG, och kommer också att vara en del av det danska ledningsteamet framöver.

Den överenskomna köpeskillingen kommer att betalas kontant till säljarna i omgångar. Den första delen på DKK 135 miljoner betalas vid genomförandet av förvärvet, som förväntas ske under maj. Dessutom kan säljarna få tilläggsköpeskillingar på upp till 125 miljoner DKK, om NPG uppnår vissa vinstrelaterade trösklar under 2024, 2025 och 2026. De eventuella tilläggs-köpeskillingarna, om trösklarna uppnås, betalas kontant fördelat mellan en betalning 2024 och en betalning 2027. Om full tilläggsköpeskilling utbetalas, blir köpeskillingen (på nettoskuldfri basis) DKK 260 miljoner. Förvärvet finansieras med befintliga finansierings-faciliteter.

Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Norva24s resultat per aktie under 2024. Under räkenskapsåret 2022/2023 (1/7-2022 till 30/6-2023) rapporterade NPG en nettoomsättning på 129 miljoner DKK, EBIT uppgick till 16 miljoner DKK, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 12,2%. För de senaste tolv månaderna fram till 31 mars 2024 uppgick nettoomsättningen till 138 miljoner DKK med ett EBIT på 20 miljoner DKK och en EBIT-marginal på 14,2%.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Tim Normann, CEO Danmark +45 61286737
Henrik Norrbom, Group CEO +46 727081515
Stein Yndestad, Group CFO +47 916866696

Om Norva24

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-tjänster [1] och erbjuder tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 31 december 2023 drev Bolaget 76 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 800 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 50 förvärv sedan 2015.

www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.

[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.