loading
ENG SVE

Henrik Damgaard väljer att sluta som VD för Norva24

Regulatorisk

Henrik Damgaard har informerat styrelsen för Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) att han har tackat ja till ett nytt jobb som VD för ett bolag inom en annan, icke-konkurrerande bransch. Han har därför idag lämnat in sin avskedsansökan. Henriks sista dag som VD för Norva24 är planerad till juli 2023. Styrelsen kommer så snart som möjligt att starta processen med att hitta en ny VD för Norva24.

“Det har inte varit ett lätt beslut, men jag har tackat ja till ett nytt jobb som jag inte kan tacka nej till. När jag började som VD för Norva24 var bolaget främst en norsk aktör som hade tagit sina första steg utanför Norge. Idag är Norva24 noterat på Nasdaq Stockholm och är den tydliga marknadsledaren i norra Europa inom underhåll av underjordisk infrastruktur (UIM) med verksamhet i Skandinavien och Tyskland. Det har varit ett privilegium att leda Norva24 under dessa år, och den starka utvecklingen har enbart varit möjlig tack vare de många kompetenta personerna inom Norva24. Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet till alla kollegor, kunder, intressenter och styrelsen för gott samarbete under dessa år. Norva24 är en fantastisk organisation med extraordinära personer, och jag kommer att fortsätta vara aktieägare även efter att jag lämnar”, säger Henrik Damgaard.

“Styrelsen beklagar men respekterar Henriks beslut att lämna. Henrik har sedan mars 2018 på ett utmärkt sätt bidragit till och lett Norva24s utveckling och tillväxt. Han har byggt en stark och robust decentral organisation med många kompetenta ledare och anställda. Den strategiska planen för fortsatt utveckling och tillväxt fasthålls fullt ut i ledningen och styrelsen. Henrik kommer till att han formellt slutar som VD för Norva24 fortsätta att med full kraft aktivt bidra till Norva24s utveckling och tillväxt. Vår vision är fortsatt tydlig: Vi vill vara marknadsledaren inom UIM i Europa. Vi kommer att fortsätta att stärka vår position genom både förvärv och organisk tillväxt.”, säger styrelsens ordförande Vidar Meum.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of IR +46 723 68 65 07

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per i dag drev Bolaget 76 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 600 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 40 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.