loading
ENG SVE

Arild Bødal föreslås bli ny ordförande i Norva24 Group AB

Regulatorisk

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Norva24 Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Norva24”) föreslår att den nuvarande styrelseledamoten Arild Bødal utses till styrelseordförande, eftersom den nuvarande styrelseordföranden Vidar Meum har informerat valberedningen att han vill lämna styrelsen.

”Vi vill tacka Vidar Meum för hans värdefulla bidrag som styrelseordförande i Norva24 sedan 2017. Under denna period har Norva24 vuxit till en nordeuropeisk ledare för tjänster inom underjordiskt infrastrukturunderhåll (UIM) samt noterats på Nasdaq Stockholm. Arild Bødal har varit styrelseledamot sedan 2015 och har mer än 30 års erfarenhet inom branschen”, säger Nils Forsberg, ordförande för valberedningen i Norva24.

“Det har varit ett nöje att vara styrelseordförande i nästan sju år. Nu är tiden kommen för att gå i pension och lämna över ordförandeskapet till Arild. Jag önskar Arild, styrelsen och hela Bolaget fortsatt framgång”, säger Vidar Meum, avgående styrelseordförande i Norva24.

”Sedan jag anslöt till styrelsen har jag imponerats av Norva24:s tillväxt och övergripande utveckling. Jag kommer att göra mitt yttersta för att stödja Norva24:s fortsatta hållbara tillväxt mot vår vision om att bli ett «fyrtorn inom vår bransch»” säger Arild Bødal, styrelseledamot och föreslagen ny styrelseordförande i Norva24.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.Norva24.com i god tid före årsstämman 2024, som kommer att hållas den 22 maj 2024.

För ytterligare information:
Henrik Norrbom, Group CEO
Tel. +46 72 708 1515
Henrik.Norrbom@norva24.com

Stein Yndestad, CFO
Tel: +47 916 86 696
Stein.Yndestad@norva24.com

Om Norva24

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin[1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per den 30 juni 2023 drev Bolaget 77 filialer[2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 800 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 45 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.

[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.