loading
ENG SVE

Ändring av finansiell kalender

Regulatorisk

Med hänsyn till helgdagar i slutet av maj har Norva24 beslutat att ändra publiceringsdatum för delårsrapporten för januari-mars 2022 samt datum för årsstämman till den 31 maj 2022. Tidigare kommunicerat datum var den 25 maj 2022.

De nya datumen återfinns här:
https://www.norva24.com/sv/investerare/finansiell-kalender/

För mer information om Norva24 Group, vänligen kontakta:
Sture Stölen, chef för IR Norva24
sture.stolen@norva24.com
 
Om Norva24:
Norva24 är den obestridda kategoriledaren på den mycket fragmenterade marknaden för UIM-tjänster i norra Europa, med en ledande position i Norge, Danmark, Sverige och Tyskland. Tjänsteutbudet inkluderar verksamhetskritiska och icke-diskretionära underhållstjänster för underjordisk infrastruktur (“UIM”), såsom högtryckstvätt, tömningstjänster, rörinspektion och relining. Norva24s vision är att bli ett fyrtorn i utvecklingen av UIM-branschen i Europa genom gröna initiativ, ESG-rapportering och IoT-lösningar.