loading
ENG SVE

Pressmeddelanden

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har den 16 maj 2024 förvärvat 100 procent av aktierna i Högtryckstjänst Syd AB genom sitt dotterbolag Norva24 Sverige AB.

Förvärvet innebär att Norva24 fortsätter att stärka positionen på marknaden i en av Sveriges största städer, Malmö, samt stärker verksamheten inom relining. Högtryckstjänst Syds försäljning uppgick till ca 19 MSEK LTM Q1 2024 ochhar kontinuerligt levererat en stark tillväxt med en god lönsamhet.Bolaget har sitt säte i Arlöv nära Malmö i moderna och effektiva lokaler.Högtryckstjänst Syd, etablerat 2017, har sin största verksamhet...

Invitation till Webbsänding – Norva24 Groups Q1 rapport 2024 publiceras 22 maj

Norva24 kommer att publicera sin Q1 rapport onsdag den 22 maj 2024 klockan 08.00 (CEST). Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST) samma dag.Henrik Norrbom Group CEO och Stein Yndestad Group CFO presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 22 maj 2024Tid: Rapport publicerad kl. 08.00 (CET)Webbsändning med telefonkonferens kl. 09.30 (CET)För att...

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har den 17 april 2024 tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitek Miljø AS (”Vitek”) genom sitt dotterbolag Norva24 Vest A/S.

Vitek är en kvalitetsleverantör av UIM-tjänster (Underground Infrastructure Maintenance) i västra Norge. Vitek erbjuder ett brett utbud av kritiska infrastrukturtjänster ovan och under jord och kommer tillsammans med Norva24 Vest att erbjuda ett komplett tjänsteerbjudande till kunder i Västnorge. Vitek ligger i Rådal söder om Bergen och kommer att vara ett bra komplement till Norva24s geografiska placering väster om staden. Företaget har 38...

Norva24 Söderlindhs tecknar nytt avtal med VA SYD

Norva24 Söderlindhs erhåller nytt uppdrag genom nytecknat avtal med VA SYD, en av de ledande och största organisationerna i Sverige rörande kommunalt VA, avseende samhällsviktiga tjänster inom spolning, rörinspektion samt slamsugning. Våra tjänster kommer omfatta resurser inom recycling, kombispolning, filmning och rörinspektion samt även gräv- och torrsugning. Planerad avtalsstart är den 19 mars 2024 och avtalets längd är maximalt 8 år...

Webcast – Norva24 Groups Bokslutskommuniké januari-december 2023 publiceras 23 februari – inbjudan till webcast

Norva24 kommer att publicera sin Q4 rapport fredagen den 23 februari 2024 klockan 08.00 (CET). Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CET) samma dag. Henrik Norrbom Group CEO och Stein Yndestad Group CFO presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 23 februri 2024Tid: Rapport publicerad kl. 08.00 (CET)Webbsändning med telefonkonferens kl. 09.30...

Norva24 fortsätter sin strategiska expansion i Sverige och Tyskland genom förvärv av ControTech och Baier

9 november 2023 13:00 CET Norva24, marknadsledaren inom den nordeuropeiska UIM-tjänstemarknaden (Underground Infrastructure Maintenance), fortsätter leverera på sin tillväxtstrategi med värdeskapande företagsförvärv genom att förvärva ControTech i Malmö AB (ControTech) i Sverige och Baier Rohrreinigung GmbH (Baier) i Tyskland."Att utöka vår närvaro i Sverige och Tyskland är en nyckelkomponent i Norva24:s strävan att bli ett europeiskt...

Webcast – Norva24 Groups Q3 rapport 2023 publiceras 21 november 2023

Norva24 kommer att publicera sin Q3 rapport tisdagen den 21 november 2023 klockan 08.00 (CET). Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CET) samma dag. Henrik Norrbom Group CEO, Dean Zuzic, Group CFO och Stein Yndestad Chief Corporate Development Officer & IRO, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 21 november 2023Tid: Rapport publicerad kl....

Webcast – Norva24 Groups Q2 rapport 2023 publiceras 22 augusti 2023

Norva24 kommer att publicera sin Q2 rapport tisdagen den 22 augusti 2023 klockan 08.00 (CEST). Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST) samma dag. Stein Yndestad tf VD och koncernchef, Dean Zuzic, Group CFO, och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 22 augusti 2023Tid: Rapport publicerad kl. 08.00...

Invitation till Webbsänding – Norva24 Groups Q1 rapport 2023 publiceras 23 maj

Norva24 kommer att publicera sin Q1 rapport tisdagen den 23 maj 2023 klockan 08.00 (CEST) Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST) samma dag.Henrik Damgaard, VD och koncernchef, Dean Zuzic, Group CFO, Stein Yndestad CDO och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.Datum: 23 maj 2023Tid: Rapport publicerad kl. 08.00...

Norva24 förvärvar NRC Gravco i Oslo, vilket tillför 90 miljoner NOK i intäkter och konsoliderar Norva24s position i Osloregionen med omnejd ytterligare

Norva24 har tecknat ett avtal om att köpa 100 % av aktierna och tillgångarna i NRC Gravco AS och dess dotterbolag Sepik Tank AS, tillsammans “Gravco”. Förvärvet av Gravco stärker ytterligare Norva24s marknadsposition inom underhållsarbete av underjordisk infrastruktur (UIM) i Osloregionen med omnejd. Gravco hade en omsättning på omkring 90 miljoner NOK under 2022 med en hög marginal.

Valberedning utsedd inför Norva24 Group AB:s årsstämma 2023

Valberedningen ska, i enlighet med instruktioner för valberedningen i Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”), bestå av representanter för de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman för 2023 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022 samt i enlighet med valberedningsinstruktionen.

Norva24 förvärvar CKS i Berlin – tillför 40 miljoner NOK i intäkter och konsoliderar Norva24 ytterligare som tydlig marknadsledare i storstadsregionen Berlin/Brandenburg

Norva24 har slutfört ett avtal om att köpa 100 % av aktierna och tillgångarna i CKS Express Baumanagement GmbH och CKS Rohr Express e.K. (CKS). Efter det nyligen genomförda förvärvet av Jutzy Haustechnik Service GmbH i Potsdam stärker förvärvet av CKS ytterligare Norva24:s marknadsledande position inom underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i storstadsområdet Berlin. CKS hade en omsättning på 38 miljoner NOK (3,8 MEUR) 2021 med en mycket god marginal.

Norva24 förvärvar Jutzy i Potsdam – tillför ~150 MNOK i intäkter och befäster Norva24s ställning som tydlig marknadsledare i storstadsområdet Berlin

Norva24 har undertecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jutzy Haustechnik und Service GmbH (Jutzy). Förvärvet stärker Norva24 ledande marknadsställning inom Underhåll av infrastruktur under mark (UIM) i Tyskland och gör Norva24 till en tydlig ledare i storstadsområdet Berlin. Jutzy hade under 2021 intäkter om ca. 150 MNOK (15 MEUR) och sunda marginaler.

NORVA24 STÄRKER POSITIONEN INOM RELINING/RÖRINFODRING PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN GENOM FÖRVÄRVET AV STOCKHOLM RELINING

Norva24 AB har förvärvat 100% av aktierna i Stockholm Relining AB. Förvärvet innebär att Norva24 i Sverige väsentligt stärker positionen inom UIM-området relining/rörinfodring med ett av de mest kompetenta företagen inom området i Sverige. I Stockholm kompletterar förvärvet Norva24:s tjänsteutbud till att bli en helhetsleverantör inom UIM (Underground Infrastructure Maintainance).

Norva24 stärker sin marknadsställning på Jylland i Danmark genom förvärvet av Thornvig Jensen – ett bolag som har varit verksamt i 100 år.

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har per den [1] juli 2022 förvärvat 100 procent av aktierna i Thornvig Jensen A/S och J.S. Overfladebehandling ApS (”TJ”) genom sitt dotterbolag NORVA24 Danmark A/S. Det strategiskt viktiga förvärvet expanderar Norva24s geografiska räckvidd i Danmark och befäster positionen som klar marknadsledare. Genom förvärvet kommer Norva24 att stärka sin ställning och öka densiteten inom UIM-tjänster på den danska marknaden, inklusive högtrycksspolning, slamsugning, rengöring av rör, TV-inspektion och industriella rengöringstjänster. Under 2021 uppgick TJ:s omsättning till över 46 MNOK med en tvåsiffrig EBITA-marginal. Bolaget är främst verksamt inom region Jylland och har 20 anställda, med huvudkontor i Herning. Förvärvet finansieras med Norva24s kassa.

Norva24 stärker sin marknadsposition i västra Sverige och inom avancerade digitala sensorlösningar genom förvärvet av IRG Rörinspektion

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har den 5 april 2022, genom sitt dotterbolag Norva24 AB, förvärvat 100 procent av aktierna i IRG Rörinspektion AB (”IRG”). Förvärvet är strategiskt viktigt för Norva24s arbete med att utveckla nya teknologiska lösningar inom IoT, sensorteknologi och digital övervakning. Med IRG får Norva24 tillgång till en välfungerande teknologisk lösning för övervakning av infrastruktur under mark, avancerade rörinspektions- och flödesmätningstjänster samt tillskottsvattenutredningar. IRG:s försäljning uppgick till SEK 36 miljoner 2021, med en årlig tillväxt om cirka 15% de senaste fem åren och tvåsiffrig EBITA-marginal. Bolaget är verksamt i främst Göteborgs-regionen och har omkring 30 medarbetare, med huvudkontor i Kungsbacka och filial i Ljungskile. Förvärvet finansieras med egna medel och en riktad nyemission av 208 719 aktier till säljarna av IRG, motsvarande ett belopp om SEK 4 500 000.

Norva24 vinner nya kontrakt i Sverige och Danmark

Norva24 har vunnet ett kontrakt med Vejle Kommune i Danmark. Kontraktet är på 4 år och har ett estimerad totalt värde om 15 MNOK.    Norva24 har även vunnit ett kontrakt med SISAB i Sverige. Kontraktet är över 2 år med option på ytterligare 1+1 år och har ett estimerat totalt värde om upp till 18 MNOK om optionerna används.   Om Vejle Kommune  Vejle kommun är en kommun i Region Syddanmark i Danmark. I samband med danska...

Norva24 avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.