loading
ENG SVE

Klimat och energi

GRÖNARE TJÄNSTER

Vi på Norva24 levererar tjänster som bidrar till ett grönare samhälle.  Vi underhåller och förnyar (relining) gamla rör för att undvika läckage, använder oss av avvattningsteknologi för att spara och optimera transporter, återanvänder vatten via våra recycling-bilar etc. Vårt mål är att vidareutveckla våra tjänster för att ytterligare bidra till miljön. Utvecklingen sker genom fokus på teknologi, metoder och processer samt tätt samarbete med våra samarbetspartners.  Detta är ett spännande och utvecklande arbete som kommer att påverka hela vår verksamhet i framtiden – och bidra till att vi kan lämna gröna spår efter oss.

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Våra gröna tjänster är synliga för våra kunder och medarbetare
 • Vi vidareutvecklar våra metoder och utnyttjar teknologi för att leverera mer miljövänligt inom existerande tjänster
 • Vi använder ny teknologi för att minimera svinn och optimera underhåll

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Vi är nyfikna på våra kunders behov och utmaningar
 • Vi samarbetar nära med våra kunder för att kartlägga behov av nya tjänster
 • Vi är uppdaterade på ny teknologi och hur den kan skapa miljövinster
 • Vi lägger resurser på att utveckla och testa nya lösningar
 • Vi har projekt tillsammans med studenter och i forskningsmiljö

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Vi skall göra det enkelt att välja miljövänliga tjänster för våra kunder
 • Vi har kunskap om tjänsterna och dess miljövinster
 • Vi har dokumentation till våra kunder som skapar värde till deras miljörapportering
 • Vi bidrar med miljövänlig kompetens i anbudsprocesser

Miljöeffektiv energiförbrukning

Inom Norva24 kommer vi alltid att vara beroende av att använda energi och bränsle för att kunna utföra våra tjänster. Det är viktigt för oss att hela tiden söka alternativa och mer miljövänliga lösningar. Vi kan göra en stor skillnad genom att bl.a. förbättra våra rutiner och förhållningssätt. Vi lägger mycket resurser på vårt miljöarbete, bl.a. genom utsedda medarbetare som arbetar med att identifiera potentiellt miljömässiga förbättringar, kartläggningar, mål och ambitioner. Detta arbetet kommer konkret och i hög grad påverka vilka spår vi kommer att lämna efter oss i framtiden.

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Vi släcker ned utrustningar, kompressorer, ljus och andra system när vi kan och lämnar ett rum
 • Vi följer underhållsinstruktioner på utrustningar för att öka livslängden
 • Vi använder energieffektiv belysning
 • Vi har dag och natt temperaturer i byggnader och optimerar klimatanläggningar
 • Vi källsorterar och återvinner

VAD BETYDER DETTA I PRAKTIKEN?

 • Vi slår av motorerna och annan utrustning när de inte används, och vi undviker onödig tomgångskörning
 • Vi kör miljövänligt och upprättar effektiva rutter för att reducera och optimera körning
 • Vi kör defensivt och ekonomiskt
 • Vi ser alltid till att ha rätt däcktryck på våra bilar
 • Vi försöker alltid anpassa kapaciteten på våra bilar för uppdragen för att reducera antalet körningar
 • Vi använder oss av moderna digitala order- och transportsystem för att optimera turer
 • Vi genomför förebyggande underhåll av bilar och utrustningar
 • Vi optimerar användning av maskiner och utrustningar