loading
ENG SVE

Inköp och upphandling

Norva24 samarbetar med många underentreprenörer och leverantörer.

I enlighet med Norva24-modellen följer koncernen en decentraliserad strategi för inköp av leveranser. Inköp görs i allmänhet på nationell nivå eller lokalnivå, vilket diversifierar basen för koncernens leverantörer och minskar beroendet av specifika leverantörer för koncernens verksamhet.

Alla leverantörer måste följa Norva24s riktlinjer, lokal lagstiftning och andra branschstandarder vad gäller bland annat miljö, arbetsmiljö, anti-korruption, mänskliga rättigheter och yrkesetik.