loading
ENG SVE

Hållbarhetsmål

FN:s mål för hållbar utveckling

Vårt miljöarbete är grundat i FN:s mål för hållbar utveckling, världssamfundets gemensamma plan för att hantera miljörelaterade och sociala utmaningar till 2030. Våra två fokusområden bygger på mål 6 och 7.

VAD INNEBÄR DET I PRAKTIKEN?

Mer miljöanpassade tjänster bidrar till mål 6 genom att:

  • Skydda och rena dricksvattnet
  • Förbättra saniteten
  • Minska föroreningar och avloppsvatten
  • Skydda och återställa vattenekosystem

Miljöeffektiv energiförbrukning syftar till att minska vår relativa energiförbrukning. På så sätt bidrar vi till bättre energieffektivitet, ett av delmålen i mål 7.