loading
ENG SVE

Invitation till Webbsänding – Norva24 Groups Q1 rapport 2023 publiceras 23 maj

Norva24 kommer att publicera sin Q1 rapport tisdagen den 23 maj 2023 klockan 08.00 (CEST)

Aktieägare, investerare, analytiker och journalister är välkomna till webbcast med telefonkonferens kl 09.30 (CEST) samma dag.

Henrik Damgaard, VD och koncernchef, Dean Zuzic, Group CFO, Stein Yndestad CDO och Sture Stölen, IR-chef, presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum: 23 maj 2023
Tid: Rapport publicerad kl. 08.00 (CEST)
Webbsändning med telefonkonferens kl. 09.30 (CEST)

För att delta i konferensen, länken eller ring inn på telefonnumren:
Webbsändning/ telefonkonferens:
https://financialhearings.com/event/45833

Rapporten, presentationen och webcastmed telefonkonferens kommer vara tillgänglig på /www.norva24.com/section/investors/

För ytterligare information kontakta:
Sture Stölen,
chef för IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-post: sture.stolen@norva24.com

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per i dag drev Bolaget 76 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 600 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 40 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.
[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.