loading
ENG SVE

Social hållbarhet

Vårt sociala åtagande

Vi ska underlätta tillväxt och innovation i lokalsamhällena. Det innebär till exempel att vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet till unga, studenter eller andra företag, och att de anställda kommer med förslag på förbättringar och innovation.

Vi ska vara erkända för att leva upp till internationell standard när det gäller mänskliga rättigheter.