loading
ENG SVE

Hur vi arbetar

Pionjär inom ESG-frågor med en stark grön vision

ESG är en integrerad del av Norva24s verksamhet och strategi. Vidare är dess strategi nära sammankopplad till FN:s hållbarhetsmål 6, 7 och 13 (rent vatten och sanitet, hållbar energi för alla samt bekämpa klimatförändringarna).

Koncernen strävar efter att förnya sig inom området gröna tjänster, minska energiförbrukningen, optimera rutter och hantera sin Euro 6-certifierade fordonsflotta. Norva24 arbetar proaktivt för en inkluderande kultur med socialt ansvarstagande där medarbetarnas engagemang uppmuntras, liksom sociala initiativ för utbildning, tydliga karriärvägar även för personer med särskilda behov och ungdomsanställning.

Bolaget ser sin ESG-strategi som en konkurrensfördel eftersom den fungerar som en barriär för inträde för mindre aktörer med hänsyn till de tunga kraven på anbud i förhållande till ESG-kapaciteter.