loading
ENG SVE

Norva24 i korthet

Norva24 är den obestridda marknadsledaren inom den nordeuropeiska UIM-tjänstemarknaden (Underground Infrastructure Maintenance), genom ledande positioner i Norge, Danmark, Tyskland och Sverige.

UIM-tjänstemarknaden (Underground Infrastructure Maintenance)

UIM-tjänster är verksamhetskritiska och nödvändiga för att vardagen i samhället ska fungera.
Mycket infrastruktur under mark har passerat sin förväntade livslängd, vilket kräver mer underhåll och service för att upprätthålla funktionaliteten. Vi är en av få UIM-tjänsteleverantörer som kan erbjuda ett heltäckande utbud av tjänster med snabb utryckningstid till lokala, nationella och internationella kunder.

Tömningstjänster

Tömningstjänster omfattar att tömma septiktankar, fettavskiljare, oljeseparatorer och sandfång. Alla dessa är nödvändiga tjänster och kräver stor miljöhänsyn och regelefterlevnad.

Rörtjänster

Rengöring av rör måste vanligen utföras före inspektion och andra tjänster, och omfattar rengöring och spolning av igentäppta rör vilket ofta kräver användning av stora kombifordon med spolkapacitet.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är den mest effektiva tekniken för många uppdrag. För industriella ändamål använder vi höga tryck från 400 till 3 000 bar.

Norva24 idag

Norva24 är marknadsledande inom den fragmenterade nordeuropeiska UIM-tjänstemarknaden.

Vi strävar efter att bli den ledande europeiska operatören och vara en inspiration för andra i UIM-branschen. Vi är på rätt väg med denna strategi och har tagit ett antal steg på vägen under 2021.

Vi fortsätter att arbeta genom en ruttbaserad och decentraliserad modell som har varit nyckeln till vår framgång. Norva24 har långvariga relationer med lokala små och medelstora företag samt regionala kunder och är en av få operatörer som kan betjäna nationella och internationella kunder.

Vår vision

Norva24s långsiktiga vision är att bli en europeisk marknadsledare och en föregångare inom UIM-branschen. Norva24s mål är att bli den ledande europeiska operatören i branschen och en inspiration till UIM-branschens utveckling i Europa.