loading
ENG SVE

Invitation to webcast – Norva24 Group Q1 report 2023 to be published May 23

Norva24 will publish its Q1 report 2023 on Tuesday May 23 2023 at 08.00 (CEST).

Investors, analysts and journalists are welcome to attend the company’s webcast with teleconference at 09.30 (CEST) on the same day.
Henrik Damgaard, Group CEO, Dean Zuzic Group CFO, Stein Yndestad, CDO, and Sture Stölen, Head of IR, will present the report. The presentation will be held in English.

Date: 23 May 2023
Time: Report published at 08.00 (CEST)
Webcast with teleconference at 09.30 (CEST)

To participiate in the conference and see the phone numbers, please go to link below

Webcast/Teleconference :
https://financialhearings.com/event/45833

The report, presentation and audiocast with teleconference will be available at https://www.norva24.com/section/investors/

For further information contact:
Sture Stölen, Head of IR
Tel: +46 723 68 65 07
E-mail: sture.stolen@norva24.com

Norva24 är den ledande nordeuropeiska aktören inom UIM-industrin [1] och erbjuder UIM-tjänster såsom tömningstjänster, högtrycksspolning och tjänster inom rörteknik. Per i dag drev Bolaget 76 filialer [2] i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark, med cirka 1 600 medarbetare. Bolagets historia går tillbaka till 1919 och Norva24 har sedan dess utvecklats från att vara ett bolag med norska rötter till att bli marknadsledande inom UIM-tjänster i Norge, Tyskland, Sverige och Danmark. Norva24 har en historia av att genomföra förvärv för att komma in på nya marknader eller för att befästa sin lokala marknadsposition och drar nytta av den mycket fragmenterade UIM-marknaden i Europa, som kännetecknas av flertalet små, lokala företag. På sina fyra marknader har Bolaget genomfört 40 förvärv sedan 2015. www.norva24.com.
[1] Mätt i intäkter.
[2] Med termen ”filial” avses verksamhetsställen på olika orter från vilka Bolaget bedriver sin verksamhet.